Du er her

Nytt fra styremøte 27.05.2013

Gunnar Andreas Gulliksens bilde
Følgende saker var på agendaen for møtet:
 
Økonomi. Fremdrift 1.10.
Det er kun leder og hovedkasserer/økonomiansvarlig som skal ha tilgang til samtlige konti i klubben. Hovedkasserer skal godkjenne samtlige utbetalinger. Utbetalinger over 10 000,- skal godkjennes av leder. Målet er at dette skal settes i verk fra 1.10.2013.
Økning av budsjett til løp- og skigruppa
Martin oversender budsjett over hva tilleggsbevilgningene skal benyttes til.
 
Forslag til styret: Fritak av deltakeravgift for styremedlemmer og ressurspersoner i klubben.
Saken utsettes til det finnes en oversikt over hvordan godtgjøring, honorering, gaver, osv. praktiseres i klubben i dag. Gruppeledere skaffer oversikt over hvordan dette praktiseres i hver enkelt gruppe til 27.8.
 
Ansvarsforsikring styret 
Thorstein undersøker dette.
 
Styremedlemmers arbeidsinnstruks.
Vi er kommet et godt stykke på vei i dette arbeidet, men vi vil sette av en hel dag til dette arbeidet etter sommerferien.
 
Hjemmesiden. Oppdatering fra arbeidsgruppen
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med mandat til å anbefale og gjennomføre et prosjekt for å sette opp en ny versjon av hjemmesiden. Det er satt opp en grovplan, som skal detaljeres frem til neste styremøte. 
Hovedpunktene i grovplanen er som følger:

Dagens tekniske plattform (Drupal 6) videreføres

Websiden skal tilpasses mobile enheter

Websiden skal bli mer brukervennlig både for Rye medlemmer og ekstern både i forhold til kommunikasjon og informasjonsuttrekk.  

Kostnadsoverslag for ny løsning beløper seg til ca. 250.000,–. Dette er et veldig grovt overslag.

Dette innbefatter:

     • Noe timefakturering fra enkelte av arbeidsgruppens medlemmer i en kartleggingsfase.

     • Rådgivning/konsulent fra eksterne bedrifter – sette opp anbud

     • Oppsett av ny løsning basert på anbud til eksterne

     • Målsetning – helt ny hjemme side 1/1-2014 

 
Oppdatering av styrets fane med bilder og kontaktinfo
Oppdatert kontaktinformasjon er nå på plass på hjemmesiden
 
Klubbmesterskap 2013. 
Klubbmesterskapet arrangeres i september. Styret foreslår uke 37. Ansvaret for gjennomføringen legges i år til landeveisgruppa. Per Christian delegerer dette ansvaret videre til laglederne.
 
Rye-fest 2013. 
Rye-festen arrangeres i midten av oktober. Arrangementskoordinator oppnevner festkomité for gjennomføringen av festen. Det er ønskelig at komiteen er sammensatt av medlemmer fra de ulike gruppen i Rye.
 
Eierskap i styrkeprøven.
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Denne saken vil bli kunngjort på hjemmesiden, kun til medlemmer. (Du må være pålogget hjemmesidene for å kunne lese innkallingen)
 
Kjøre for team i NCF-ritt når man har løst lisens for en annen klubb. 
Denne saken er vi pålagt å se nærmere på, Vegard følger opp videre sammen med Per Christian og Erik J.
 
Saker til informasjon 
A Nordmarka Rundt v/ Anne Lise 
Totalt 613 påmeldte med 541 påmeldte og 509 fullførte. Ny rekord ble satt av Team Atea med tiden 3:27:17. Tilbakemeldinger fra politiet og ambulanse er utelukkende positive. Ingen alvorlige hendelser.
 
B Ryes historie Til info har arbeidsgruppen hatt møte. Det jobbes med å få samlet alt historisk materiale fra Rye og få digitalisert deler av dette. Det arbeides også med en jubileumsbok til 100-års jubileet i 2020.
 
C Lovtekst, riktig versjon 
Riktig versjon fra årsmøtet er publisert på hjemmesidene.
 
Dette var all informasjon fra siste styremøte til medlemmene.
 
Hilsen
Gunnar A. Gulliksen
Leder SK Rye
Relaterte artikler: 
Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese