Du er her

Endelikt over grønn hjelm.

All ære til Dokken for hans flotte, selvstendige, kreative og individuelle selvportrett her på forum for noen dager siden.  Et eksempel til etterfølgelse.

Dessverre finnes det også mørke krefter blant oss.  Nevner ikke navn, men Ch. Rister har da i disse dager utstedt et dekret der alle må innskrives i den store homogene masse.  Et fargeløst fargedirektiv som forbyr grønne hjelmer.  Den grønne hjelm har ikke gjort noen fortred, og beskyttet mot bitende kulde, snø, regn, slaps og sterk sol. Denne trell, hvis største ønske har vært å beskytte sin herre og sprekke og dø dersom uhellet er ute.  Den grønne hjelm er nå forvist til et mørkt og kaldt kjellergulv. Mens det grønne flombelyste juletre har hedersplassen på stua.  Hvor skal dette ende?  Vi ser lett for oss like sykler, samt standardisert kadens og watt.  Etter den nødvendige gen-manipulering, er bror og søster, far og mor, datter og sønn alle like.  Sentralisering av kapitalen og produksjonsmidlene er ikke lenger en kampsak, men en naturlig konsekvens.

Heldigvis har det blitt nedsatt er hurtigarbeidende ad-hoc utvalg under kyndig ledelse av Dokken.  Følgende strakstiltak gjennomføres: Individuell kjørehastighet i felt.  Valgfritt antall rekker under trening.  Samt dynamisk reallokering til mindre grupper under ritt.  På sikt bør det også arbeides for individuell opsjonell reversering av kjøreretning.

Dokken, vi hyller deg. Vår de facto filosofiske, moralske og religiøse leder. Vår ledestjerne. Vi følger deg mil etter mil i all slags vær. Her iført en selvstendig og meget stolt grønn hjelm: