Du er her

Betingelser for å være med og sykle med Rye 15

Stein Bjerkeset 2s bilde
Forum: 

P.t. er det 32 ryttere inne på vår lagliste, og hyggelig er det:-) Ikke lenge før vi er 40. Hyggelig er det også at det langveisfarende som har meldt seg inn (bl.a. fra Otta og Vinstra). Bare noen pressiseringer for å kunne sykle med oss: Klubbkontingenten til Rye må være innbetalt. Lagkontingenten til Rye 15 må etterhvert være innbetalt. Obligatorisk klubbdugnad Oslo Thriatlon + Øyeren Rundt (samme helg). For å sykle ritt med oss, må vedkommende ha vært med på minst en fellestrening med oss, og vist der at vedkommende sykler trygt i en tettsyklende rulle (dette for sikkerheten for hele laget). For å kunne sykle Trondheim-Oslo med oss, må man ha gjennomført minst 2 ritt som Rye 15-rytter. (event. XP-ryttere er fritatt). Ett av disse 2 obligatoriske rittene er Mjøsa Rundt (ressursgruppa kan her gi enkeltryttere fritak). Treningsleiren til Hafjell (t/r Lillestrøm-Hafjell) 9.-10. mai er "obligatorisk" for Trondheim-Oslo rytterne.

M.v.h. Stein B