Du er her

"Stillings"utlysning: Kapteiner til årets Rye 15

Stein Bjerkeset 2s bilde
Forum: 

Sesongens kapteinsteam for Rye 15 skal settes før Nordmarka Rundt. Teamet vil bestå av 2 likestilte rullekapteiner og en halekaptein. Kapteinsteamet skal gjelde i rittene Nordmarka Rundt, Randsfjorden Rundt, Tyrifjorden Rundt og Trondheim-Oslo. I utgangspunktet alle 4 rittene, men det kan skje utskiftninger underveis. Kapteinsteamet vil sammen med ressursgruppa legge rittstrategien, inkl. tidsmål, før hvert enkelt ritt. Kapteinsteamet er lagets uomtvistelige ledelse under rittene, og alle rytterne skal respektere det. Kapteinene kan godt ta i mot innspill fra rytterne underveis, men kapteinene har alltid det siste ordet.  

2 likestilte rullekapteiner: De har som hovedoppgave å lede laget, slik at den oppsatte rittstrategien etterleves. Fungerer ikke den oppsatte rittstrategien undeveis, så setter rullekapteinene Plan B ut i livet. Bakgrunn og egenskaper: Har tidligere fullført minimum 1 T-O. Er en sterk rytter. Er motivert til å lede en gruppe (har ledet en gruppe før er en fordel, men ingen forutsetning). Evne til både å sette krav til, gi klare og entydige meldinger til og oppmuntre sine ryttere. Stiller på de fleste fellestreningene er en fordel.

Halekaptein: En ekstrem viktig rolle i laget, som krever sin mann eller kvinne. Han/hun skal styre rytterovergangene mellom halen og rulla i rittene. Skal påse at dette skjer trygt og effektivt. Halekapteinen utnevner før rittene 1 eller 2 assistenter, slik at han/hun får avlastning underveis. Bakgrunn og egenskaper: Er en sterk rytter. Har evner til både beholde roen og å danne seg et godt situasjonsbilde selv i stressete situasjoner. Evner å gi klare og entydige meldinger. Sterk og klar stemme er en fordel. Stiller på de fleste fellestreninger er også en fordel. Også et pluss om han/hun har tidligere erfaring som halekaptein, men ingen forutsetning så lenge vedkommende kan trenes opp til rollen på fellestreningene.  

Noe for deg? Send en mail til stein.bjerkeset64@gmail.com

Ressursgruppa vil ta ut kapteinsteamet medio mai.