Du er her

Rye sykkelkross trenger ressurspersoner

Anita Bakk Henriksens bilde

Sesongen for landevei og terreng er godt i gang, men det er allerede på tide å planlegge hva som skal skje når sesongen tar slutt. Sportsklubben Rye stiftet i fjor en gruppe for sykkelkross og avholdt rittet Ryekross på slutten av året. På tross av dårlig planlegging, ble rittet en suksess, og det viser seg å være stor interesse både i og utenfor klubben for denne formen for sykling.

Derfor ønsker vi nå å danne en gruppe som kan jobbe mot å arrangere flere Ryekross i høst og vinter, og å arrangere treninger for sykkelkrossgruppa. Målet er å arrangere gode, lokale ritt, og Norgescup på sikt, samt å skape et godt sykkelkrossmiljø i klubben.

Ressursgruppen trenger minst fire ressurspersoner for å kunne fungere:

- Leder - Kasserer - Rittleder - Treningsansvarlig

Dersom du er interessert i å delta i en ressursgruppe, eller har inspill ta kontakt:

Jørgen Rieck 97600410 eller epost cx@rixim.no.

Desto fortere vi får konstituert et styre, jo fortere kan vi begynne å planlegge høstsesongen og rittene.

 

Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese