Du er her

- Vi har hatt et spennende, men krevende år

Anita Bakk Henriksens bilde

Nestleder i SK Rye, Vegard Henriksen ser tilbake på et år fullt av gode resultater, men drømmer om en ny sesong med bredere satsing på kvinner og et sterkere samarbeid på tvers av de ulike gruppene i klubben.                       Foto: Her er Vegard knipset rett før toppen på Col De L’izoard – 2361 meter.

- Hvordan oppsummerer du året for Rye?

- Det har vært et spennende og krevende år, både administrativt og sportslig. Vi er en stor klubb som er sammensatt av mange idrettsgrener som skaper både bredde og topp resultater, samt at vi selv arrangerer mange store konkurranser.

Henriksen forteller om mye jobbing i form av kveldsmøter, men også mye hyggelig sportslig da han er støttepersonell for Barn og Ungdomsgruppens satsningslag på landevei.

- Det har betydd mange timer servicekjøring i ny flott Rye-bil, samt vært med på treningsopphold i utlandet, sier han.

- Hvordan kan vi ble bedre som klubb?

- Min kjepphest er bedre samarbeid på tvers av grupper/idrettsgrener inkludert arrangementer. Her har vi stort potensial for å bli mer effektive som igjen vil spare oss for ressursbruk og kostnader, understreker han.

Informasjonsflyt er også et stikkord her, så vi kan gjenbruke smarte ting som andre har gjort og slippe å gjøre unødvendig dobbeltjobb.

- Hva er ønsker/drømmer for neste år?

- At vi får en bedre dugnadsånd i klubben i forbindelse med arrangementer. Dette er og har vært et problem som koster oss mye tid, oppfølging og penger. Det jobbes med prosesser for å forbedre dette, men her er det mer snakk om den enkelte medlems holdning til dugnadsarbeid.

- Hva er vår største utfordring?

- Det er å være den foretrukne sportsklubben i Oslo området innen våre idrettsgrener, så vi har sunn vekst av medlemmer. Vi vil gjerne ha en større andel kvinner blant våre medlemmer, og der har vi en utfordring på hvordan vi skal være attraktive.  

- Hvordan opplever du din rolle som nestleder?

- Mitt verv dekker et stort spekter av ansvar og oppgaver, men i hovedsak er jeg ansvarlig for samarbeidspartnere og avtaler samt arbeide med markedsaktiviteter. Jeg leder en markedsgruppe som er sammensatt av representanter for alle hovedgruppene våre (sykkel, triathlon, ski/løp og Barn og Ungdom) hvor hovedmålet er å finne de beste partnere og avtaler til beste for hele klubben.

- Hva er det beste med å være medlem av Rye?

- Det er samholdet og kameratskapet. Selv er jeg ingen konkurransemann, men tilbud som Tors innetrening og søndagsturene på sykkel til Son passer meg helt utmerket. Rye er en klubb for alle fra 6-90 år uavhengig av sportslig nivå eller ambisjon.  Det er også givende å være med i styret, da får man virkelig innblikk i hva klubben dekker av aktiviteter og ikke minst møte mange interessante personer, avslutter han.

Gruppe: 
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen

Kommentarer

Stein Bjerkeset 2s bilde

Flott oppsummering av nestlederen som er en tøffing i tynnlufta på 2 300 meter.

Jeg ønsker å komme med innspill/kommentar til avsnittet dugnad.

Vårt samfunn blir dessverre preget av mer og mer individualisme og mindre ytelse til fellesskapet. Dessverre fører dette bl.a. til dårligere dugnadsånd enn "i gamle dager". Mange idrettlag sliter med dette dugnadsfrafallet. Ofte må dette kompenseres med høyere kontingenter. Og da er vi inne i en vond spiral.

Jeg har laaaang fartstid i det organiserte idrettslivet. Av egenerfaring vet jeg at de klubbene som fortsatt har relative lave medlemskontingenter har stålkontroll på dugnadsaktivitet i klubben. De løser det på følgende vis:

De har full kontroll over medlemsmassen gjennom at alle lagene i klubben må rapportere sine medlemmer, f.eks. alle spillerne på G16-fotballaget, inn til klubbadministrasjonen. De lagmedlemene som event. ikke har meldt seg inn i klubben sentralt, får da krav om klubbmedlemskontingent. Her er det viktig at alle Rye-lagene (og det er mange) må rapportere sine medlemmer inn til Rye sentralt. 

Hvert lag i klubben har dugnadsansvar for konkrete arrangement. Lagene har ansvar for å loggføre hvert medlem som VIRKELIG STILLER på dugnaden. De som event. ikke stiller, får tilsendt faktura for utelatt dugnadsoppmøte. Her må Rye også innføre et slikt rapporteringssystem. De medlemmene, eller stedfortreder, som ikke stiller på dugnaden, får tilsendt faktura.

Hvis Rye-administraasjonen innfører dette dugnadssystemet, så vil det "skremme" Rye-medlemene til å stille på duganden. Alternativet er at de får en tilsendt en dugnadsfaktura.

Lykke til med dugnadsavviklingen i 2016 :-)

Stein Bjerkeset / Rye 15