Du er her

Ryes elitesatsing vekker interesse

Elitegruppa, terreng i SK Rye 2016 består foreløpig av fire seniorryttere: Elisabeth Sveum, Marit Sveen, og Sylvi Sommer på damesida, og Torjus Bern Hansen på herresiden. I tillegg er junior Jens Bergmann med i gruppa.

Sondre Kristiansen kommer også tilbake til Rye i 2016, men har foreløpig ønsket en fri rolle i forhold til treninger, rittopplegg og utstyrsavtaler. Ove Sollie har siden høsten 2013 vært tilknyttet SK Rye på trenersida, og vil være hovedtrener for elitegruppa.

Formålet med satsingen er å gi utøverne en forutsigbarhet og skape et godt treningsmiljø også for de beste.

– Å kunne legge en plan for hele sesongen, og vite at så lenge de er friske og presterer på et jevnt nivå, så får de dra til de rittene og samlingene klubben har lagt opp, gir en trygghet til å satse videre. Da slipper de å bruke mye tid på å koordinere med enkeltryttere i andre klubber eller å vente på landslagets budsjetter og uttak før planer kan legges, sier Tord Bern Hansen, som er primus motor for elitegjengen på terrengsiden i klubben og også er leder for barne-og ungdomsgruppa i Rye.

- Er elitesatsingen noe klubben har arbeidet med lenge?

– De siste årene har vi jobbet med å legge sten på sten for å få et bærekraftig miljø på toppnivå på terrengsiden. I dette arbeidet har det vært tre viktige faktorer. For det første har det vært helt sentralt å ha en dyktig trener. Her er vi svært tilfreds med at Ove Sollie har denne jobben. Det neste har vært å beholde de gode rytterne i klubben slik at andre ser at det er mulig å bli gode ì Rye. For at de gode rytterne skal få mulighet til å utvikle seg, er det sentralt at klubben kan støtte reiser til ritt og samlinger, og for 2016 har vi dette rimelig bra på plass. 

Satsningen har blitt lagt merke til i terrengsykkelmiljøet og vi anbefaler å lese omtalen på Terrengsykkel.no.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen