Du er her

Innbydelse til Lillomarka rundt lørdag 5 mars

Nancy Marie Andreassens bilde

Kjelsås langrenn ønsker velkommen til ny arena på Linderudkollen med Lillomarka rundt 2016.

Lillomarka rundt er på ca. 30 km i klassisk stil. Rennet går lørdag 5. Mars 2016 med start og mål på Linderudkollen, Kjelsås.

 

Påmelding:
https://reg.eqtiming.no/?EventUID=20986
Husk at påmeldingen ikke blir registrert før nettbasert startkontingent er betalt. Ha lisensnummer klar ved påmelding.
Ved evt. avlysning/flytting gjelder Skiforbundets regler.

Startkontingent
Ordinær påmeldingsfrist 1 innen 19. februar kl. 23:59:                                  Startkontingent kr 400,-
Ordinær påmeldingsfrist 2 innen 1. mars kl. 23:59:                                        Startkontingent kr 500,-
Etteranmelding:                                                                                              Startkontingent kr 600,-
For klassene 15-16, 17-18 og 19-20 innen 1. mars kl 23:59:                        Startkontingent kr 250,-
Etteranmelding:                                                                                              Startkontingent kr 350,-

Husk startlisens i henhold til NFS`s regler.(Sesonglisens eller engangslisens)
Hvis du trenger engangslisens, skal denne innbetales sammen med startkontingenten. Velg riktig avgift i nedtrekksmenyen på påmeldingsskjemaet. Lisensen er 50 kr for løpere under 25 år og 130 kr for løpere eldre enn 26 år. Skilisens er frivillig for deltakere som er 70 år og eldre.

Rennkontor
Utdeling av startnummer og ytterligere informasjon på Milslukeren Sport, Ullevål, fredag 4. mars kl 15-18 og  på Linderudkollen renndagen fra kl 07.00 (bør unngås).

Parkering
Linderudkollen og Solemskogen.

Startpuljer mv.
Det vil bli startpuljer ut fra estimert sluttid. Første start blir 09.00. Det vil bli benyttet engangsbrikker.

Premiering 
Premie til de 3 beste i hver klasse. Klasseinndeling i henhold til Skiforbundets norm. Alle vil få deltagermedalje med Lillomarka rundt logo. Det deles også ut en 3. års nål for deltakelse 2013, 2015 og 2016.

Kiosk/Kafe
Det er salg av kaker/pølser/vafler/kaffe/brus på Linderudkollen

Løypekart og løypebeskrivelse
Start fra Linderudkollen. Løypa går i det løypenettet som vedlikeholdes og prepareres av Oslo kommune gjennom hele vinteren i retning Lilloseter og byr på en frisk utforkjøring ned til Gruvelia. Traséen går deretter i småkupert og lettgått terreng inn til Krutthuset. Deretter er det slakt videre innover til Skytta og Bjønndalen.

Så starter stigningen opp mot Sørskogen – sammenhengende stigning. Løypa stiger videre inn mot Sinober, men vil gå over Nydalshytta og ikke tunet på Sinober. Derfra er det frisk utforkjøring til Snippen og deretter går det i slakt terreng mot Sandermosen.

Fra Sandermosen bærer det i retning Monsetangen. Bakkene ned fra Sandermosveien til Monsetangen kan være utfordrende, men traséen er nå bred og oversiktlig. Fra Monsetangen går løypa i bratt stigning opp Grytlia rundt Setertjern mot Solemskogen og den nye skitraseen inn til mål.

Matstasjoner
Det blir 2 matstasjoner (Sørskogen og ved Sandermosen stasjon) samt ved målgang.

Markamesterskapet.
Lillomarka rundt er 3. renn i konkurransen om ”Markamesterskapet” (Sørkedalsrennet 9/1, Østmarksrunden 6/2 og Lillomarka rundt 5/3). Det kåres en Markamester i hver klasse fra 17 år og oppover.

Lillomarka familietur
Det blir lagt opp til familietur parallelt med Lillomarka rundt. Denne turen vil gå med start og mål på Linderudkollen. Det vil være en matstasjon samt ved mål. Ytterligere informasjon legges ut på www.langrenn.kjelsaas.no og www.lillomarka.rundt.kjelsaas.no

Nettside
Du vil finne opplysninger om Lillomarka rundt ved å klikke deg inn på:
Rennets hjemmeside: www.lillomarka.rundt.kjelsaas.no
Rennets facebookside: www.facebook.com/lillomarka.rundt
Mer om Linderudkollen arena:www.linderudkollen.wordpress.com

Gruppe: 
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen