Du er her

Samling for alle ressurspersoner

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Styret og alle medlemmer av ressursgruppene inviteres til samling torsdag 19. mai kl 17. Formålet med samlingen er å arbeide med Ryes strategiplan, hvilke mål vi har satt oss, og hvordan vi alle skal trekke i samme retning og jobbe mot disse målene. Det er viktig at alle grupper er representert i hver enkelt ressursgruppe.

Sted: Scala, Stortingsgaten 28. Hold av kvelden!

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen