Du er her

Referat fra årsmøtet

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Referatet fra årsmøtet er nå tilgjengelig for medlemmer her.


Styret vil takke Pernille Dørstad for den jobben hun har gjort for løpe- og skigruppen, og takk også til Ingve Nasvik, som har vært vara i sykkelgruppen.

Angående vervene som sto ubesatt etter årsmøtet, jobber styret nå for å finne gode kandidater, og vi håper og tror at vi skal ha nye representanter på plass i løpet av kort tid.
Agata Dahl, som er vara i løpe- og skigruppen, vil lede denne gruppen til ny leder er valgt av styret med mandat fra årsmøtet. Hun vil bli formelt konstituert på neste styremøte i klubben.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen