Du er her

Nordmarka rundt - ny trasé i Bærum

Inger Heiberg Woxholtts bilde

På grunn av veiarbeid, er Bærumsveien under E16 stengt. Dette medfører at traseen gjennom Bærum må legges om.

I samarbeid med Statens Vegvesen og Politiet, er vi blitt enige om følgende trase gjennom Bærum: Ved Esso Haslum svinger rytterne av Bærumsveien. Deretter Kirkeveien-Presteveien-Engervannsveien-Rv164-Brynsveien-Industriveien-Bjørnegårdsvingen-Franzefossveien og inn på opprinnelig  trase.

Kartene ligger også som pdf her.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen