Du er her

Hovedmøte i løpe- og ski-gruppa

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Velkommen til hovedmøte i Løpe- og skigruppa!
 
Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer i SK Ryes Løpe- og skigruppe velkommen til møte, med mat, drikke og hygge. Alle er velkomne. Send gjerne en epost til lopski@skrye.no om du kommer, slik at vi vet omtrent hvor mange vi skal bestille mat til.
 
Tid:     Mandag 13. februar kl. 20:00
Sted:   Den Gode Cafe, Fredensborgveien 13 (i kjelleren)
 
Vi ønsker alle aktive og ikke-aktive medlemmer i SK Rye velkommen til et hyggelig lag!
 
Agenda:
Gjennomgang 2016
Valg av styremedlemmer i Løpe- og skigruppen
Gjennomgang av fellesopplegg i 2017
Treningstilbud
Utenlandsturer
Ryeløpet 2017
Eventuelt

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen