Du er her

Vil du sykle Trondheim-Oslo på 17, 18 eller 19 timer?

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Rye 19 sliter med oppmøte på trening, og har inngått et treningssamarbeid med Rye 2, som fungerer bra. Det kan selvfølgelig være flere grunner til lavt oppmøte på treningene, men slik det ser ut i dag, er "Rye 19" mer en idé enn et lag - Dessverre !

Om ikke flere melder seg, blir vi trolig nødt til å søke samarbeid med andre lag/klubber som skal sykle T-O med et tidsskjema rundt 17, 18 eller 19 timer. Diskusjonen om hvordan dette i så fall skal gjøres, og hvem som skal gjøre det, får vi ta ved en senere anledning. Men før vi kommer så langt, er det vel ikke urimelig å "lodde stemningen"?

Ta kontakt med ressursperson Carl-Andreas Eriksen på c-a.e@online.no eller tlf. 91538551.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen