Du er her

Treningsopplegget

Variert trening gir best resultat. Så ingen trening vil være lik den forrige. Det blir noen rolige langturer, noe frisk tempotrening, litt fartslek og noen økter med intervaller eller utmattende klatretrening. Treningen fra påske til Styrkeprøven skal ikke bare gjøre gruppen i stand til å gjennomføre rittet, men også sørge for at gruppen blir samkjørte slik at man kjører med størst mulig sikkerhet og trivsel.

Treningene
Fra utetreningen starter etter påske er det vanligvis 10-11 uker igjen til Styrkeprøven. Den tiden skal utnyttes til god og effektiv trening. De fleste gruppene legger derfor opp til 3 økter i uken. Det vil typisk være en økt med rolig langkjøring, en økt med intervall- og/eller bakketrening og en økt med litt raskere langkjøring. Rolig langkjøring legges gjerne til helgen fordi det er de lengste øktene. Den litt raskere langkjøringen og intervalltreningen tas gjerne i løpet av uken.
 
Langkjøring
På rolig langkjøring skal du ikke ha høy gjennomsnittspuls. Og du skal ikke ha problem med å holde følge. Ofte kan de sterkeste i gruppen ha litt problemer med å holde igjen, men laglederen skal passe på at det ikke går for fort. Går det for fort for deg på en økt med rolig langkjøring så er du neppe alene om å synes det. Ta det opp med lagleder. Rolig langkjøring skal ikke være rask langkjøring.

Hastigheten på langkjøringene vil gradvis øke utover mot Styrkeprøven inntil gruppen kjører med minst det tempoet man regner med å ha i selve rittet. Du må passe på at pulsen din ligger i rett område for deg. Ligger den for høyt på langturene vil du ikke ha optimalt utbytte av treningene.
 
Raskere langkjøring
Det er viktig også å ha noen økter hvor man kjøre litt raskere. Dette kan for eksempel gjennomføres ved at man i en økt legger inn en time hvor man kjører en del raskere enn før og etter. Eller man kan avslutte en økt med å kjøre et strekk i raskere tempo eller med noen tempodrag.
 
Intervalltrening
En dag i uken bør brukes på intervall- eller bakketrening. De ulike gruppene legger disse treningene til ulike steder, men flere grupper vil trolig kjøre bakkedrag i Ole Bullsvei ved Bogstad eller i Grefsenkollveien. Begge deler egner seg for drag på 4-5 minutter og man kjører gjerne noen drag hver gang. Antall ganger varierer litt gjennom sesongen. Noen grupper vil også velge å kjøre lagtempo med to og to ryttere i Maridalen, Sørkedalen eller andre steder.

På intervalltreningen er det viktig at du kommer opp i en intensitet på rundt 85-90% av maks puls (dvs. du er kraftig andpusten, men ikke stiv), samt at du må holde deg i denne sonen i noen minutter. Du skal altså oppunder anaerob terskel, men ikke over. Dragene er vanligvis på minst 4 minutter slik at du får tid til å komme deg opp på rett nivå og så noen minutter på det nivået. Trening på dette nivået bidrar til øke slagvolumet ditt og dermed maks O2 opptak.
Bakkedragene er gjerne individuelle drag, ikke kappkjøring. Men man starter vanligvis draget på samme sted hver gang slik at hver enkelt kan se hvordan utviklingen er utover i sesongen.

Gruppe: 
Landeveissykkel
Tren med oss
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese