Du er her

Pressemelding - ekstraordinært forbundsting

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Sportsklubben Rye er misfornøyd med Norges Cykleforbunds (NCF) manglende åpenheten om forbundets økonomi. Videre er vi usikre på om tall og informasjon som legges frem gir et korrekt og helhetlig bilde av den faktiske økonomiske situasjonen NCF står i. Vi er av den oppfatning at egenkapitalen er tapt både i NCF og arrangørselskapet for sykkel-VM. Vi mener at det sittende styret ikke er det rette til å rydde opp i denne situasjonen. På bakgrunn av dette fremmet Sportsklubben Rye et krav om ekstraordinært Forbundsting hvor formålet er valg av nytt styre og valgkomité.

Sykkel-Norge er tjent med en objektiv og uavhengig vurdering av den økonomiske situasjonen til norsk sykkelsport sentrale organisasjonsledd. Å få et usminket og korrekt bilde av den økonomiske tilstanden er nødvendig slik at vi kan komme i gang med arbeidet med å få NCF ut av det som oppfattes som en "økonomisk hengemyr". Ved å starte dette arbeidet vil vi kunne bringe sporten videre og i fremtiden kunne fatte de rette avgjørelsene som knytter seg til NCFs satsningsområder som bl.a. er barn og unge, rekruttering til sykkelsporten samt sykkelritt.

Sportsklubben Rye har åpenbart truffet en "nerve" i sykkel-Norge ved å fremme denne saken. Flere andre sykkelklubber har også uttrykt misnøye overfor NCFs håndtering av den økonomiske situasjonen etter sykkel-VM. De har imidlertid kviet seg for å ta opp dette direkte med NCF. Sykkelklubbene står på mange områder i et avhengighetsforhold til NCF, og det er derfor forståelig at mange har sett seg tjent med å gå stille i dørene. Sportsklubben Rye som en av landets største sykkelklubber, ønsker imidlertid å ta ansvar og valgte derfor å fremme et krav om ekstraordinært Forbundsting hvor formålet er valg av nytt styre og valgkomite. Kravet vårt har nå fått nødvendig tilslutning fra klubber og regioner slik at et ekstraordinært forbundsting må avholdes.

Vi forutsetter at NCF legger til rette for at det ekstraordinære Forbundstinget avholdes så raskt som mulig. Det foreligger etter vår mening ingen god grunn til at dette ikke kan skje før jul. Vi ser frem til et demokratisk valg hvor det blir opp til sykkelklubbene å stake ut veien videre for sykkel-Norge og NCF.

Styreleder: Gunnar A. Gulliksen
Nestleder: Robin Mackenzie-Robinson.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen