Du er her

– Vi ønsker et samlet Sykkel-Norge, og at vi sammen bør se fremover

Inger Heiberg Woxholtts bilde

I morges offentliggjorde TV2 deler av et brev som lederen i NCFs tekniske utvalg har sendt til alle alle kommissærene i Sykkel-Norge hvor det hevdes at SK Rye har en «agenda» og hvor det oppmodes til å bruke «maksimal tid for innkallelse».

Brevet har vakt oppsikt, og vår nestleder, Robin Mackenzie-Robinson, uttalte dette til TV2:

– Sportsklubben Rye registrer at leder for teknisk utvalg i NCF, Bjørn Birkeland, er negativ til et ekstraordinært ting og at han er av den oppfatning at dagens styret bør bli sittende. Det står han selvfølgelig helt fritt til å mene. Han går imidlertid langt i å anbefale resten av kommissærene om å mene det samme som ham og ikke minst at de skal støtte opp om å bruke "maksimal tid" på å få på plass et ekstraordinært ting. Som leder vil Birkeland ha stor innflytelse på de andre kommissærene. Vi oppfatter det som uheldig og unødvendig at en leder tilnærmet instruerer hva andre skal mene. Vi antar at kommissærene fullt ut er kapable til å gjøre seg opp en mening på egenhånd.
 
– Vi håper at og tror at NCF på fredagens styremøte vil beslutte en dato for ekstraordinært ting som er i god tid før jul. Hverken styret i NCF eller Bjørn Birkeland har kommet med noe begrunnelse for hvorfor ikke dette skal la seg gjennomføre. Denne prosessen har allerede tatt for lang tid og vi legger til grunn at NCFs styre behandler kravet fra Sportsklubben Rye på en profesjonell måte og ikke trenerer denne prosessen ytterligere.
 
– Sportsklubben Rye er misfornøyd med NCFs manglende åpenheten om forbundets økonomi. Videre er vi usikre på om tall og informasjon som legges frem gir et korrekt og helhetlig bilde av den faktiske økonomiske situasjonen NCF står i. Vi er av den oppfatning at egenkapitalen er tapt både i NCF og arrangørselskapet for sykkel-VM. Ved å få på plass et nytt styre vil vi kunne få et usminket og korrekt bilde av den økonomiske tilstanden til forbundet. Det er helt  nødvendig slik at vi så raskt som mulig kan komme i gang med det viktige arbeidet med å få NCF ut av det som oppfattes som en "økonomisk hengemyr", sier Robin Mackenzie-Robinson.

(Hele artikkelen til TV2 kan du lese her.)

Senere i dag kom også nyheten om at de røde tallene etter sykkel VM i Bergen er verre enn fryktet, og styreleder i Bergen 2017 bekrefter overfor NRK at underskuddet er på rundt 55 millioner kroner.
(Mer om det på nettsidene til NRK her.)

– Vi kan vel trygt slå fast at behovet for et ekstraordinært forbundsting med valg av nytt styre og valgkomité ikke har blitt noe mindre aktuelt etter dagens nyhet. I lys av dagens nyhet regner vi også med at hele Sykkel-Norge i enda større grad enn før stiller seg bak vårt krav, sier Robin Mackenzie-Robinson.

– Nå blir det opp til sykkelpresidenten selv å avgjøre om han bør gå av. Vi er imidlertid klare på at dagens nyhet gjør at også styret i NCF bør innse at et nyvalg haster og at dette må på plass så fort som mulig. Vi forventer at styret i NCF legger til rette for at ekstraordinært forbundsting kan avholdes i god tid før jul. Videre blir det så opp til Sykkel-Norge å bestemme om presidenten fortsatt har tillitt.

– Vi kan vanskelig se at styret i NCF og styret i Bergen 2017 AS først i dag ble klar over den alvorlige økonomiske situasjonen. Det har vært stilt en rekke spørsmål fra Sykkel-Norge vedrørende Sykkel-VM i forkant og etterkant av arrangementet. Spørsmålene har etter vår oppfatning ikke blitt besvart på en tilfredsstillende måte. Sykkel-Norge blir nå sittende igjen med et stort og langvarig økonomisk problem. Sportsklubben Rye antar at vi ikke er de eneste som mener at dette bør få konsekvenser, sier Robin.

(Artikkelen i VG kan du lese her.)


– Vi ønsker et samlet Sykkel-Norge, og at vi sammen bør se fremover, sier Arild Salte, som en oppsummering av situasjonen.

 

 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen