Du er her

Hovedmøte, VM-opplading, årsfest og nytt gruppestyre på Heim 20. mars

Martin Henrik Andresens bilde

Hvor skal Rye-løpernes utenlandstur gå 2018? Hvem skal sitte i gruppestyret for løp og ski? Hvem har formen inne før VM i halvmaraton? Bli med på ski- og løpegruppens årsfest på Heim 20. mars kl 20.30.

Med årsmøte i Sportsklubben Rye unnagjort er det klart for å sette ski- og løpegruppens nye gruppestyre. Å være med i gruppens arbeid er din mulighet til å påvirke hvordan klubbens satsning på løp og ski skal bli.

Vi samles på Heim på St. Hanshaugen etter tirsdagens intervalltrening er ferigløpt. Dette er siste sjangs å samles før flere av oss reiser til VM i halvmaraton i Valencia. Årsfesten er din mulighet til å prate om løpsplaner for året som kommer og en kveld som samler løpegruppen.

Leder og nestleder velges på Sportsklubben Ryes årsmøte. På hovedmøtet skal følgende roller settes:

Sportslig ansvarlig ski: Arrangerer skiaktiviteter for medlemmene i tråd med strategi og handlingsplan. Her inngår vanligvis teknikk-kurs, lørdagsturer og skisamling.
Sportslig ansvarlig løp: Utarbeide strategi og handlingsplan for løpsaktiviteter i samarbeid med resten av styret. Arrangerer løpsaktiviteter for medlemmene i tråd med strategi og handlingsplan. Her inngår vanligvis løpeteknikk-kurs, treninger, treningsprogram og utenlandsturer.
Økonomiansvarlig: Holder løpende oversikt over økonomien i gruppa og rapporterer til leder i forkant av hvert styremøte. Attestere faktura og sende til hovedkasserer for utbetaling. Kommunisere med hovedkasserer om oppdatert regnskap og budsjett. Utarbeide regnskap og budsjett for gruppa og presentere dette til styret i god tid før årsmøte som vanligvis holdes i januar, og oppdatere dette ved endringer fram til Årsmøtet i Sk Rye i samarbeid med styret og hovedkasserer.
Redaktør og samfunnskontakt: Hovedansvar for å publisere artikler og meldinger på Ryes hjemmesider og Facebook løp og Facebook ski og andre sosiale medier. Ansvar for å fordele rettigheter til andre medlemmer i styret og å administrere kontoene på sosiale medier. Sende relevante saker til redaktør i hovedstyret. Føre protokoll fra styremøter.
Marked: Skaffe sponsorer og holde god kontakt med disse. Sørge for markedsmateriell og ta vare på og registrere dette. Ansvarlig for løpeklær og skiklær til medlemmene.
Arrangementsansvarlig: Arrangementsansvarlig for Ryeløpet og andre større arrangementer for medlemmene med konkurransepreg.

Ryemedlem, men ikke i løpegruppen? Du er hjertelig velkommen til å bli med uansett! Heim ligger i Colletts gate 33 på St. Hanshaugen

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen

Kommentarer

Martin Henrik Andresens bilde

Vi har mange som har sagt de kommer tirsdag, men vi venter at de 30 plassene vi har reservert på Heim skal holde. Vi har reservert hele det store rommet til høyre for inngangen. For å hjelpe kjøkkenet har vi bedt om å ha kun to ulike alternativer for mat; en vegetar-rett, og Heims berømte gastroburger.  Vel møtt!