Du er her

Jentesamling for aldersbestemte klasser 8. – 11. november

Inger Heiberg Woxholtts bilde

For å legge til rette for en bedret jenterekruttering innenfor landeveissykling ønsker vi at de jentene som driver med sykling møtes utenfor konkurranse til felles opplegg for å bli bedre kjent.

Vi (Pål Bråten – Rye SK og Torbjørn Stokke – IF Frøy) ønsker derfor å invitere med jenter primært i aldersgruppen 10-14 år (men også 15-16 år hvis ønskelig) til banesamling i Odense 9.-11. november.

Dersom interessen er bra vil vi arrangere flere treff/samlinger fremover. Vi oppfordrer alle til å melde seg inn i facebook-gruppen "Jentesamling i Region Øst". Nyheter vil formidles her.

Norges Sykkelforbund arrangerer samling samme sted disse datoene og vi kan derfor i stor grad benytte deres opplegg og trenere.

Ingen forkunnskaper om banesykling er nødvendig og man trenger ikke å ha med egen sykkel.

Vi planlegger avreise fra Oslo med DFDS torsdag kveld. Det blir ordnet hotellovernatting i Odense for alle deltagerne. Hjemreise blir med DFDS søndag og vi er i Oslo tidlig mandag morgen. Det er derfor kun behov for én dag fri fra skole samt et par timer på mandag morgen. Dersom noen ikke kan ta fri torsdag, kan vi evt plukke opp deltageren på Kastrup på fredag ettermiddag/kveld.

Vi har allerede en del foreldre som har hatt et ønske om å bli med, men håper at enkelte foreldre til kan være med. Dersom dere kun har anledning til å sende deres barn/ungdom til samlingen, går det også fint.

Opplegget vil være som følger:
Torsdag - oppmøte kl 15.00 på DFDS terminalen
Fredag morgen - ankomst København og transport til Odense
Fredag – felles lunsj og middag
Fredag ettermiddag – første bli-kjent-økt på velodromen i Odense
Lørdag, to økter i velodromen
Lørdag – felles lunsj og middag
Søndag – en økt i velodromen (mulig treningsritt for de som ønsker)
Søndag -  avreise kl. 16.30 fra København
Mandag – ankomst Oslo kl. 09.45

Vi har søkt region øst om støtte til arrangementet. Vi håper å komme ut med en egenandel på ca kr 1 500 som dekker reise, opphold, mat og sykkel/baneleie.

Vi ber om at det tas kontakt med enten Pål eller Torbjørn Stokke på e-post eller telefon som nevnt nedenfor dersom du/dere ønsker å være med.

Jentene kan gjerne ta kontakt med Celine Braaten på tlf/SMS 940 59 509 eller Henriette Stokke på tlf/SMS på 938 03 737.

Vi har allerede fått spørsmål om gutte-søsken kan delta. Dette er selvfølgelig helt i orden, men vi tar forbehold om at enkelte deler av det sosiale opplegget vil bli tilrettelagt for jentene.

Nærmere informasjon gis etter påmelding.

Vi håper at flest mulig kan delta!
Mvh,
Pål Braaten
pb@bbfo.no
tlf 917 38 538

Torbjørn Stokke
torbjorn.stokke@pwc.com
tlf 95 26 01 87

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen