Du er her

Kan du bidra med sponsorarbeidet under Rye Terrengsykkelfestival i 2020?

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Vi ønsker å knytte til oss en eller gjerne flere ressurser i forbindelse med sponsorarbeid til Rye Terrengsykkelfestival som arrangeres 1. - 3. mai 2020.

Arbeidet vil bestå i følgende:

- Justere og tilpasse beskrivelse av sponsorpakker til årets ritt
- Sende ut forespørsler og koordinere med andre som bidrar med å identifisere sponsorer
- Avstemme sponsorpakker med sponsorer og holde dialog angående logobruk osv. med dem
- Avstemme med arenaansvarlig ift plassering av sponsorflagg, boder og annet materiell på stadion
- Bidra med logoer osv ift trykking av program, startnumre og evt annet.
- Lage underlag for fakturering etter gjennomført ritt

Vi har maler for alt så oppgaven er ikke veldig stor, men en ekstra innsats kan bety mye siden all sponsorinntekt i hovedsak er netto inntekt til klubben.

Dersom det skulle være noen spørsmål til oppgaven kan det tas kontakt med Bård Seiersnes, tlf. 928 93 700, mail: bard.seiersnes@barcho.no

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen