Du er her

Vil du bidra til å utvikle SK Rye?

Hovedstyret mangler noen verv og vi trenger din hjelp til å fylle dem. Styret må ha følgende representanter:
Økonomiansvarlig (controller)
Vara økonomiansvarlig
Vara sekretær  
Vararepresentant fra sykkel
en representant (kvinne) til kontrollutvalget

Det blir antagelig en endring i økonomifunksjonen i klubben slik at stillingen som økonomiansvarlig blir mindre arbeidskrevende enn tidligere. Det planlegges å bruke et eksternt regnskapsfirma til bl.a. bokføring, slik at økonomiansvarligs rolle blir mer en controllerfunksjon.

Kontrollutvalget skal bestå av tre personer, tidligere var det to i denne funksjonen. I henhold til NIFs reglement må en av de tre være kvinne. Vi har to menn allerede, og trenger derfor en kvinnelig representant.

Dersom du ønsker å bidra, eller har forslag til andre kandidater du mener kan være aktuelle, kan du enten kontakte din gruppeansvarlige eller noen av oss i valgkomiteen; lise.joerstad(at)gmail.com, tlf. 924 35 888, Bård Seiersnes, bard.seiersnes(at)barcho.no, tlf. 928 93 700 eller Tore Saupstad,  elsetore(at)gmail.com, tlf. 952 51 032.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen