Du er her

Rundbanefest på Langsetløkka

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Foto: Øystein Heggelund Dahl

Tirsdag 25. august inviterer vi til rundbanefest på Langsetløkka for barn og ungdom!

Velkommen til Ryerittet 2020 – et rundbaneritt for barn og unge som lengter etter å prøve seg med startnummer på igjen etter sommeren. Vi er stolte av løypene som er anlagt på Langsetløkka, og vi vil gjerne se mange utøvere fra 9-16 år til start i et tilpasset ritt innenfor gjeldende smittevernsregler. Kanskje er det ditt første ritt for denne sesongen?

Sted
Langsetløkka – Kjelsås Tidspunkt: Tirsdag 25 august. Sekretariatet åpner 17:00 for utdeling av startnummer. Første start er 18:00. Det er fri trening i løypene frem til første start.

Påmelding
Ordinær påmelding frem til rittdagen kl. 12.00 – det er et øvre deltagerantall på 200 i henhold til gjeldende retningslinjer. https://rittresultater.no/nb/ryerittet

Av smittevernhensyn må også støtteapparat/forelder registreres her for oversikt over hvem som er tilstede på arrangementet – deltagelse med støttepersonell forutsetter registrering: https://forms.gle/epazN45sJ78JRF4t7

OBS! Det er ingen etteranmelding på arenaen av smittevernhensyn!

Parkering
Det er begrenset parkering i området, og det oppfordres til samkjøring eller å sykle til arenaen. Den bratte bakken opp til løkka er nå stengt med bom og den er ikke tilgjengelig for gjennomkjøring. Det er ingen parkering ved selve Langsetløkka.
Det er færre parkeringsplasser nær løkka enn før, utnytt plassen godt og parker tett slik at flest mulig biler får plass. Beregn god tid! Nedre parkering ved Oset er begrenset. Adressen dit er Midtoddveien 34.
Alternativt kan det kjøres inn i retning løkka fra oversiden, men bare biler med telt får kjøre ned til løkka, men ikke parkere der. Dersom det ikke er plasser i villaveiene kan det parkeres på Linderudkollen og sykles ca 2 km ned derfra.

Løyper
Klassene M/K9-10 kjører Grønn løype – 1,3 km per runde
Resterende klasser kjører Blå løype – 3,1 km per runde

Lisens
Engangslisens kan kjøpes i påmeldingsløsningen dersom utøveren ikke har løst lisens for 2020.

Premiering og resultater: Eventuell premiering vil gjøres med bare utøvere tilstede.
Resultater blir tilgjengelig fortløpende på https://rittresultater.no/nb/ryerittet

Kjøreplan og antall runder

Smittevernhensyn
For å redusere risiko for Covid-19 smitte henstiller vi til:
Følg gjeldende råd om god håndhygiene, 1 meters avstand – og er utøver eller støtteapparat syke så deltar man IKKE på ritt.
Det vil plasseres ut dispensere med håndsprit – vær vennlig å bruk disse
For å redusere antall tilstede på Langsetløkka, begrens støtteapparat til 1 person per utøver(e) som kommer fra samme familie
Registrer hvem som er tilstede sammen med påmelding!

Vi viser til retningslinjer fra Norges sykkelforbund om Covid-19 protokoll for arrangør, lag, klubber, ryttere og støtteapparat - https://www.sykling.no/article/covid-19-protokoll-for-arrang%C3%B8r-lag-klubber-ryttere-og-st%C3%B8tteapparat

Rittledelse og kontaktinfo

Rittleder og smittevernansvarlig

Claes Watndal
951 57 359 - cwatndal@gmail.com

Løypesjef

Øystein Heggelund Dahl

Start og mål

Morten Aasebø

Juryleder

Asgeir Mamen

Sekretariat

Bjørn-Kåre Huseby

Leder, sanitet

Anne Vigdis Eiksund Øksnes

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen