Du er her

Ryes 100-års jubileum er utsatt til august 2022

Ryes hovedstyre har besluttet å igjen utsette feiringen av klubbens 100 års jubileum. Vi håper at jubileumet kan la seg gjennomføre uten noen begrensninger i løpet av august 2022.

Beslutningen ble tatt grunnet usikkerheten rundt koronapandemien. En ting er å arrangere sportslige arrangementer med diverse smittevernstiltak i løpet av 2021. Det blir sikkert utfordrende, men lar seg nok forhåpentligvis gjennomføre. En annen ting er å arrangere et sosialt arrangement hvor ønske er at så mange som mulig skal samles på et område, det skal serveres mat og drikke og det skal være sosialt. Styret har også tenkt på en mulig uheldig signaleffekt ved å planlegge for en storstilt feiring i en tid hvor myndighetene til stadighet maner om forsiktighet og at folkemengder skal begrenses.

Avgjørelsen om utsettelse ble tatt på et så tidlig tidspunkt for at klubben ikke skulle pådra seg nye utgifter.

Styret har innhentet tilbud fra to ulike eventbyråer (tilbydere) for å videreutvikle konseptet og planene til Ryes tidligere jubileumskomité, som la ned et stort arbeid, og vi vil takke dem for dette arbeidet. Klubben har gode planer og kontakter i bransjen som vi kan jobbe videre med i 2022, og styret håper i den forbindelse også på å kunne engasjere medlemmer til å delta i en ny jubileumskomite for å videreføre arbeidet med jubileumet.

 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen