Du er her

Æresmedlemmer 2022

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Et enstemmig hovedstyre innstilte til årsmøtet Egil Andreas Aasheim og Ståle Berg til æresmedlemmer i klubben, og vi er glade for at årsmøtet 2022 godkjente nominasjonen.

Begrunnelse for innstillingene:

Egil Andreas Aasheim har vært medlem av Rye i 41 år, siden 1981. Han har en fortid som aktiv og god landeveissyklist og har representert klubben i mange store ritt i inn- og utland. Men det han kanskje er enda mer kjent for i klubbsammenheng er hans enorme engasjement som trener over tid for barn og ungdom på landeveien. Han har vært med på å skape bredde, men ikke minst spiss. Han har stått bak den treningsmessige grunnmuren for en rekke toppsyklister og har alltid stilt opp for de han har hatt ansvar for. Vi er heldige som har hatt Egil med på laget og har satt stor pris på hans innsats 1for å skape et skikkelig miljø på landeveien for barn og ungdom i klubben.

Ståle Berg tok over som kasserer i Rye på et tidspunkt hvor klubben hadde store utfordringer med driften av både regnskapet og medlemssystemet, men også hadde behov for å flytte klubbens nettsider over på ny publiseringsløsning og samtidig få et nytt design.

Ståle tok utfordringen på alt sammen. Han så den store sammenhengen og utviklet et medlems-, regnskaps- påmeldings- og nettpubliseringssystem som var fullt integrert. Han har lagt ned utallige timer i utvikling av disse datasystemene for Rye.

Gjennom dette var Rye i flere år et av få idrettslag som hadde sin egen link rett inn i medlemssystemet til NIF. Systemet Ståle utviklet var i mange år helt sentralt for at Rye kunne ha en effektiv drift. Samtidig sørget han for at klubben i mange år hadde en nettside som fungerte.

Nettsiden har blant annet verifisert innlogging for betalende medlemmene og et eget påmeldingssystem til klubbens arrangementer som sykkelritt mm hvor man kunne betale med kort. Takket være Ståle hadde Rye denne funksjonaliteten år før andre deler av idretten, som NIFs minidrett.no fikk det samme.

Klubben har vært heldig som har fått nyte godt av både Egil og Ståles store innsats gjennom mange år, derfor har et enstemmig hovedstyre i Sportsklubben Rye innstilt Egil og Ståle som æresmedlemmer i klubben.


Egil Andreas Aasheim


Ståle Berg

Æresmedlemmer i SK Rye
(årstall for tildelingen i parantes):

Alf Strøm Larsen (1935 )
Finn Stormstad (1960)
Odd Aslaksen (1970)
Gunnar Kjennerud (1970)
Rudolf Libæk (1970)
Fritz Hanssen (1976)
Per Digerud (1980)
Asbjørn Bjerke (1988)
Arne Nilsen (1960)
Erik Gjems-Onstad (1986)
Tor Myrseth (1988)
Erling Pedersen (1988)
Kåre Gustav Johansen (1988)
Thor Mortensen (1988)
Jon Altern (1993)
Bjørgan A. Nygaard (1993)
Leif Watle (1993)
Kjell Pedersen (1995)
Mikkel Kardel (1996)
Per Langseth (2006)
Lars Åge Hjelseth (2013)
Erik Almstrøm (2015)
Gunnar A. Gulliksen (2019)
Stein Mæhlum (2021)
Tone Kristin Larsen (2021)
Tord Bern Hansen (2021)
Henning Sørum (2021)
Ståle Berg (2022)
Egil Andreas Aasheim (2022)

Om æresmedlemskap i Sportsklubben Rye

SK Rye kan gi enkeltpersoner æresmedlemskap i klubben. Et æresmedlem har fulle rettigheter i klubben og betaler ikke kontingent.

Æresmedlemsskap i SK Rye er klubbens høyeste utmerkelse. Æresmedlemskap kan tildeles personer som gjennom en årrekke har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid for klubben. Æresmedlemskap deles ikke ut basert på idrettslige prestasjoner.
Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i SK Ryes verdier; helse, ærlighet, idrettsglede og fellesskap.

Hovedstyret mottar forespørsler om æresmedlemskap og fatter vedtak om æresmedlemskap. Vedtaket må være enstemmig. Beslutningen om innvilget æresmedlemskap kunngjøres på årsmøtet av hovedstyrets leder og det deles da ut Ryes diplom for å markere utnevnelsen.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen