Du er her

To nye æresmedlemmer

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Årsmøtet for SK Rye 2024 ble avholdt i Rebels lokaler onsdag 20. mars, og det ble utnevnt hele to æresmedlemmer:

Frank Thommesen

Frank har hatt mange ulike roller i sin 20 år lange fartstid i klubben, han har vært medlem siden 10.10.2004.

Da sykkelgruppa hadde økonomiske utfordringer og Oslo trialtlon manglet en stevneleder på slutten av 2000-tallet, var Frank sentral i Ekspressen. Det ble bestemt at XP skulle ta ansvar for sykkeldelen av Oslo triatlon, og få overskuddet derfra.  I 2011 ble dermed Frank Thommesen stevneleder for Oslo triatlon, og reddet på den måten både Ekspressen og Oslo triatlon i en vanskelig periode.

Mange kjenner Frank som spinninginstruktør, som lagleder, og som trener.

Han har i over 10 år vært sentral i Rye 15, og gang på gang fått frem en gjeng av ivrige og dyktige syklister som sammen har begitt seg ut på landeveien hjem fra Trondheim.

Da det ble klart at store deler av 2021-sesongen gikk i vasken pga. korona og restriksjoner kom han opp med konseptet Tour de Rye 15 som var en serie med ulike konkurranser integrert i det øvrige treningsopplegget. Dette ble et populært og kjærkomment tilbud, med en deltagelse som nådde langt utover Rye 15.

Han er en uvurderlig ressurs for sykkel i klubben, han er en utmerket representant for klubbens verdier utad. Og særlig i disse tider hvor rullesykling kanskje ikke er på toppen av samfunnstrendene, er vi veldig glade for å ha Frank med på laget. Det betyr mye for samholdet i sykkelgruppa.


Frank Thommesen og sykkelgruppas leder Stein Hemma, fra årsmøtet i 2022. 

Thomas Svane Jacobsen

Thomas meldte seg inn i klubben 25. september 1995. Han har tjent Rye i en årrekke, og gjort seg bemerket som en som lever ut Ryes verdier.

Da Thomas kom inn i klubben på 90-tallet, var ikke treningen mot Styrkeprøven så godt organisert. Gjelleråsen var oppmøtestedet, det gjaldt for alle, uavhengig av hvor god eller dårlig du var. Alle møttes på der og satte igang, det ble alltid syklet en fast runde, opp til Maura, til Gardermoen og så tilbake, og de raskeste syklet fra de mindre raske. De siste måtte derfor finne veien hjem selv. Treningene var som små konkurranser. Det var alltid de raskeste som tok kommandoen, de som selv syklet i rekordpuljen i Styrkeprøven og hadde vært med en stund, men det var ikke noe organisering, og ingen lag.

Thomas fikk med seg et par stykker og sørget for at disse treningene fikk struktur, og ikke bar så stort preg preg av konkurranse. Dette var svært viktig for lagfølelsen i klubben.

Etterhvert ble Thomas spurt om han ville være med i turrittutvalget i klubben. Der kom også Per Langseth inn, og det ble bestemt at Thomas og Lars Åge skulle lede et 18 timers lag. Styrkeprøven hadde tidligere vært inndelt i en rekordpulje hvor alle de beste fra de beste lagene startet likt, men nå ble det mer en organisert lagkonkurranse.

Lars Åge fikk Thomas raskt inn i ledelsen i klubben der han utmerket seg med sin lune væremåter og kreative evner.

I 2000 satt Thomas både i styret i klubben og i turrittutvalget, og han og Henning Sørum tok ansvar for organiseringen av Ekspresslaget. Målet var å vinne Styrkeprøven.

Og det klarte de til gagns, i 2000 sørget de for Ryes første lagseier fra Trondheim til Oslo, og 20 mann kom inn på tiden 14 timer og 6 minutter. Det tilsvarer en snittfart på 38,66 km/t. Og dette ble ikke den siste seieren til Ekspressen.

På denne måten var Thomas med på å skape en vinnerkultur som brakte lagseier på lagseier for Rye XP. Dette forplanter seg i hele sykkelmiljøet i Rye. Ekspresslaget var blitt SK Ryes flaggskip, og det laget som skapte klubben omdømme ute blant folk. Det skal Thomas ha mye av æren for.

Thomas var redaktør for nettsidene våre da de var i sin spede begynnelse, han satt i ressursgruppa for XP i en årrekke, i turrittutvalget for Rye og han var også med på å utarbeide NCFs første turrittreglementet. Han arrangerte Nordmarka Rundt, og hadde i flere år ansvaret for tidtakingen der. I dag sitter han i styret for Styrkeprøven AS for Rye, der Ryes aksjepost ivaretas på en forbilledlig måte.

Vi er stolte over å ha Frank og Thomas som medlemmer i klubben, og tildeler dem derfor æresmedlemskap.


Thomas Svane Jacobsen på årsmøtet i 2024.

 

Om æresmedlemskap i Sportsklubben Rye

SK Rye kan gi enkeltpersoner æresmedlemskap i klubben. Et æresmedlem har fulle rettigheter i klubben og betaler ikke kontingent.

Æresmedlemsskap i SK Rye er klubbens høyeste utmerkelse. Æresmedlemskap kan tildeles personer som gjennom en årrekke har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid for klubben. Æresmedlemskap deles ikke ut basert på idrettslige prestasjoner.

Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i SK Ryes verdier; helse, ærlighet, idrettsglede og fellesskap.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen