Du er her

Utviklingstrapp, treningsplaner og treningsdisposisjon for barne- og ungdomsgruppa

Tord Bern Hansens bilde

Utviklingstrappen er et rammedokument som sier noe om hva vi i Rye legger vekt på ved trening av barn og unge. Det sier også noe om hvor mye vi synes barna bør trene, forholdet til konkurranser og hvilke ferdigheter de bør utvikle på sykkel.

Utviklingstrapp

Utviklingstrappen er laget av Tord Bern Hansen og Runar Moseby for SK Rye i 2007. Den er gjennomgått av blant annet Ingrid Kristiansen og Johan Kaggestad før godkjenning av styret for barne- og ungdomsgruppa. Forslag til forbedringer sendes Tord Bern Hansen. Dokumentet oppdateres.

 

Ferdighetsstige

I tillegg har vi laget en ferdighetsstige som angir hvilke tekniske ferdigheter de ulike aldersgruppene kan ha som målsetting å greie.

 

Treningsdisposisjon

I Rye inneholder treningene følgende deler:
1)       Oppstart
2)       Oppvarming
3)       Styrke og hurtighet
4)       Utholdenhetsøvelser
5)       Trening av tekniske ferdigheter
6)       Utstrekking og bevegelighet
7)       Avslutning
 
Hvor stor del av treningen de ulike punktene tar, er avhengig av aldersgruppen og formålet med treningen. Punktene 2)-6) kan gjerne kombineres, og må ikke følge kronologisk etter hverandre. I Ryes lille treningsfolder er hver av de syv delene beskrevet kort.


 

Group content visibility: 
Offentlig - alle kan lese