Du er her

Bestilling av lisenser for aldersbestemte klasser 2009

1. Lisenssøker må være medlem i Rye og medlemskontingenten til Rye for 2009 må være betalt.

2. Rye løser og betaler lisens når medlemskontingent og treningsavgift for 2009 er betalt for
- Nybegynnere (ikke hatt lisens før) i alder fra 10-16 år
- Alle jenter og gutter født i 1997 eller senere (til og med 12 år i 2009)

3. Jenter (W) og gutter (M) 13-14 og 15-16 og junior må fylle ut bestillingsskjemaet nedenfor og betale riktig lisensavgift før klubben løser lisens. Treningsavgift for 2009 må også være betalt.

4. Fyll ut bestillingsskjemaet

5. Betaling for lisens sendes Sportsklubben Rye,
konto nummer 9615.10.72159
(OBS! bruk riktig kontonr - dette er hovedkassens kontonummer, ikke barne- og ungdomsgruppas).
NB! Merk betalingen med KID nummer fra vårt påmeldingssystem.

6. Når lisensen er klar, vil du motta en e-post med en link til en side der lisensen kan skrives ut. Når det skrives ut et lisenskort, skal det stå "Bet" på lisensen. Uten at det står "Bet" på lisenskortet er det ikke betalt lisens og lisensdekning mangler.

* Aldersbestemte klasser er fra 10 år til og med 16 år
* Junior er fra 17 år til og med 18 år
* Nybegynnere i klasser fra 10 år til og med 18 år
* Kontaktperson for lisenser i aldersbestemte klasser (og nybegynnere):
Per Langseth, e-post per@langseth.netFJERN (ta bort FJERN før du sender).
 
Generell informasjon
Lisensen utstedes enten som vanlig eller utvidet. Det er noe bedre forsikringsdekning på utvidet aktiv lisens. Det er ditt ansvar å bestille korrekt lisens.

Alle priser og forsikringsvilkår for aktive lisenser:

Se www.sykling.no!

Det er derfor viktig at samtlige som bestiller lisens leser informasjonen på nettsidene til NCF meget nøye!
 

 

Synlig: 
Privat - kun for gruppens medlemmer