Du er her

Sykkelmekking og ordliste

-en godt vedlikeholdt sykkel gir en bedre sykkelopplevelse
Syklistenes Landsforenings har en egen side om sykkelvedlikehold.
vedlikeholdssiden finner du mye nyttig informasjon. Her er det mekketips for 10-åringer, en liten guide til "sykkelspråket" og en beskrivelse av "Mekkeboka". Jeg synes "Mekkeboka" er bra, og den er verdt å kjøpe uansett kunnskap om sykkelvedlikehold. Det er en praktisk bok som er beregnet på å ha liggende oppe når du arbeider på sykkelen din. Kapitlene dekker det en ivrig syklist trenger å kunne for å holde alt på sykkelen i orden. Gode instruksjoner vist med tegninger gjør mekkingen enklere. Boka begynner med operasjoner du kan gjøre uten verktøy og går trinnvis videre. Den dekker alt fra vask til overhaling av dempere.
 
 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese