Du er her

god jul

Et nytt år i Sportklubben Ryes historie er straks omme

Julehisen 2010Kjære Ryemedlem!

 

Enda et år med vekst. Vi har nå passert 1900 medlemmer – med de gleder og utfordringer det bringer med seg. Styret føler ansvaret for at vi har et godt tilbud til alle innenfor de rammer som er trukket opp av klubbens årsmøte.   Slik sett er det det enkelte medlem som kan påvirke klubbens kurs og prioriteringer ved å sende inn forslag og delta aktivt på årsmøtene. Jeg nevner dette siden mange har meninger om hva klubben bør gjøre og satse på.  Årsmøtet som summerer opp idrettsåret 2010 og staker ut kursen for 2011 vil bli holdt 16. mars 2011.  Egen annonsering kommer på Ryesidene.