Du er her

Et nytt år i Sportklubben Ryes historie er straks omme

Julehisen 2010Kjære Ryemedlem!

 

Enda et år med vekst. Vi har nå passert 1900 medlemmer – med de gleder og utfordringer det bringer med seg. Styret føler ansvaret for at vi har et godt tilbud til alle innenfor de rammer som er trukket opp av klubbens årsmøte.   Slik sett er det det enkelte medlem som kan påvirke klubbens kurs og prioriteringer ved å sende inn forslag og delta aktivt på årsmøtene. Jeg nevner dette siden mange har meninger om hva klubben bør gjøre og satse på.  Årsmøtet som summerer opp idrettsåret 2010 og staker ut kursen for 2011 vil bli holdt 16. mars 2011.  Egen annonsering kommer på Ryesidene.

 

I tillegg til å forsøke og påvirke prosessene med å skape bedre tilrettelegging for trening og konkurranser, arbeider styret med å forbedre avtalen med hovedsamarbeidspartneren vår Spinn.  Arbeidet med å gjøre den bedre, baserer seg på undersøkelsen om erfaringer som medlemmene har gjort seg i år. Vi arbeider for at avtalen skal oppleves som kvalitetsmessig god samtidig som varer og tjenester skal konkurrere på pris. 

 

Vi arbeider kontinuerlig med å skape et bedre tilbud innenfor gruppene våre. Jeg minner om at styret er lydhørt i forhold til forslag til forbedringer.  Vi har som uttalt mål at vi støtter sportslig aktivitet som gagner og fremmer idretten innenfor gruppene våre.  Skulle du ha meninger og forslag, skal du ikke nøle med å kontakte din gruppeleder eller styret direkte.

 

Det er ikke bare Birken og Holmenkollen skimarathon som opplever å bli fulltegnet i løpet av svært kort tid. Vårt eget Oslo Triathlon for 2011 ble også fulltegnet på rekordtid. Trening og deltakelse i idrettskonkurranser har fått høy status i mange miljøer.  Sk Rye har et godt rykte når det gjelder å legge til rette for at deltakerne blir godt ivaretatt både sportslig og på alle andre måter i våre egne arrangementer.  Det arbeides stadig med å gjøre forbedringer som kan sikre god rekruttering til stevnene og godt omdømme for klubben.

 

Det er viktig for meg at du trives i klubben og opplever samhold, kameratskap og idrettsglede.  Heldigvis er det mange som nettopp melder tilbake om disse kvalitetene som kjennetegn på klubben vår. Når julen nå står for døren, er det en glede for meg å ønske deg en riktig god høytid. 

 

Med hilsen
Lars Åge Hjelseth
Leder

Relaterte artikler: 
Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese