Du er her

Dag 47 av 365-Svømming

Svømmetrening i dag. Vekt på teknikk som det har vært så langt i 1 kv. Svømming handler mer eller mindre i stor grad om teknikk. Jeg har svømt lite før og må prioritere å etablere en god teknisk utførelse. Det er veldig lett å gå i fellen og kjøre for mange repetisjoner på en øvelse, bli sliten, få en dårligere teknisk utførelse og over tid innlære den dårlige tekniske utførelsen.

Min vekt er på crawl naturlig nok. Jeg fikk gode innspill fra instruktør i dag ift å etablere en god teknisk utførelse før hovedøvelsene på crawl begynner. Det innebærer at jeg starter med 4 rep. med vekt på benspark som etterfølges av 4 rep. med benspark og armer. Etter dette kommer hovedøvelsen hvor også pusten integreres.

Hopvedøvelsen utføres ved at det først legges vekt på benspark, siden integreres armer og endelig pust. Jeg kjører 4 rep. på denne øvelsen. Pause mellom hver rep. og full konsentrasjon om teknisk utførelse. Fungerer ikke basisteknikken er det tilbake til innledningen. Øvelse gjør mester. Det er viktig å ha tålmodighet. Teknikk må etableres over tid.

Rekkefølgen er teknikk og siden utholdenhet.

Synlig: 
Privat - kun for gruppens medlemmer