Du er her

Ny info om hotell og transport av sykkel til Trondheim

Hanne Eldbys bilde

Det organiseres hvert år et opplegg med bestilling av overnatting gjennom klubben. Det er også mulig å få felles transport av sykler til Trondheim. Denne informasjonen er foreløpig ikke lagt ut på Ryes hjemmesider for i år, men her er info fra i fjor:

http://www.sportsklubbenrye.no/node/4196

Følg med på Ryes hjemmesider så du får meldt deg på hvis dette passer for deg. I fjor ble det fullt før jeg rakk å melde meg på, så infoen om sykkelfrakt og sånt fra lagsmøtet gjelder for de aller tregeste av oss :-)

Takk til Nils Jørgen på Rye14 for at han meldte fra.

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese