Du er her

Spinning vinteren 2011/2012

Per Christian Dæhlins bilde

Vi har fått en overveldene respons på undersøkelsen om spinning i Rye i vinter.

Så langt har 220 svart at de ønsker å delta på Rye-spinning i vinter. Legger vi sammen ønsket behov så får vi godt over 400 timer. Det er også over 100 som ønsker spinning i forbindelse med jobb og over 150 som ønsker helgespinning. Her er undersøkelsen litt uklar så det er trolig en del overlapping.

En kapasitet på 400 timer tilsvarer ca. 10 øker i uken. Så mange økter blir det neppe. Vi vil ikke klarer å sy sammen et tilbud som passer alle som ønsker å delta i spinning, så et ønske om over 400 timer betyr ikke at behovet er så stort.

Dessuten butter vi i en ny utfordring. Antallet instruktører vi har er begrenset. Har du mulighet til å bidra som instruktør så vil vi gjerne at du sender en mail til Øystein Bråthen som leder spinning-gruppen vår: oysteinbraaten@yahoo.com. Send ham gjerne også tips om andre han bør kontakte.

Selv om vi neppe går inn i vinteren med 10 øker i uken, så ligger det an til et mye bredere tilbud enn det vi har hatt tidligere. Hvilke sentre og til hvilke tider er ikke klart ennå, men det blir nok et tilbud i både Oslo nord, øst og vest i tillegg til i sentrum. Størst innmeldt behov er det i Oslo vest (over 100 personer). Her har vi igjen vært helt konkrete så det vi har tenkt på som Oslo nord (f.eks. Nydalen, Storo, Sagene), kan noen ha oppfattet som Oslo vest. Fordelingen mellom Oslo øst og nord er ganske likt.

Vi ønsker å tilby Rye-medlemmene organisert trening inne om vinteren. Når vi har valgt å gjøre en avtale med Sats så er det fordi vi ikke har fått til en avtale med Elixia eller andre som har kunnet dekke behovet i klubben. Derfor blir det ikke spinning på Elixia i år.

Vi får tilgang til Sats-sentrene når det er ledig kapasitet. Det er det en god del av, men vi slipper ikke til på alle tidene og sentrene vi hadde ønsket.

Avtalen innebærer at de som ønsker å være medlem av Sats får en rabatt på medlemsskapet sitt, men dessverre er ikke dette koblet mot spinningen vår slik at man får ikke noe rimeligere tilgang til Ryes spinningtimer som Sats-medlem.

Rye XP vil ha egen trening i vinter. Dette skyldes at de legger om opplegget sitt ganske dramatisk. De skal bare ha en felles-økt, men den vil ha opptil 90 minutter innsats. Det er det dobbelte av de lengte øktene vi hadde på Kaldbakken i fjor. Dette er en stor omlegging som vi ikke ønsker å utsette resten av medlemsmassen for, så dette skal de få ha for seg selv. Treningen deres blir også mer spesialisert enn tidligere, og vil neppe passe så bra for f.eks. en Lillehammer-rytter. Hvis omleggingen til XP er velykket så kan vi trekke erfaring av det og kanskje endre det generelle tilbudet neste år.

Spinningen Rye kjører i vinter vil være basert på det samme opplegget som vi har brukt i flere år. Dette er et opplegg vi vet at virker og som lett kan tilpasses slik at de aller fleste vil kunne delta med et veldig godt utbytte.

I svarene fra undersøkelsen har vært ønsker om spinning på bl.a. Grorud, Hellerud, Metro, Njårdhallen, Nydalen, Storo, Bislett, Kampen, Schous plass og Sagene. Rye-folket bor tydeligvis over hele Oslo og omegn :-)

Vi kommer til å legge vekt på at det er greit å parkere ved sentrene og/eller at de ligger ved kollektivknutepunkt. Derfor er f.eks. en del av de sentrumsnære sentrene ikke aktuelle for Rye-spinning på kveldstid. Vi kommer nok også til å spre spinningen litt utover slik at det ikke sikkert at alle stedene vil ha spinning to dager i uken. Kanskje får du tilbud om spinning en gang i uken på et sted som ligger nær der du bor, men du den andre kvelden må reise litt lengre.

Sats har veldig få sentre i Oslo syd. På senteret på Hauketo er det ikke plass til oss om kvelden. Derfor var ikke Oslo syd et alternativ i undersøkelsen.

Det har kommet mange kommentar. Jeg har prøvd å svare på noen av dem her. Har du spørsmål som ikke er besvart så ta gjerne kontakt per.dahlin@skrye.no eller legg inn spørsmålet via tekst-skjemaet i spørreundersøkelsen.

Da gjenstår det å se om vi klarer å tilpasse tilbudet etter behovet slik at du finner et tilbudet som passer for deg :-)

mvh
Per Chr.

Relaterte artikler: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese

Kommentarer

Erik Øystein Johansens bilde

Har du ikke svart på undersøkelsen? Se her: http://www.sportsklubbenrye.no/node/15213

Espen Seger Olsens bilde

 Veldig bra. Gleder meg:)

Mvh. Espen