Du er her

Bestilling av aktive lisenser 2012 (sykkel)

Aktive lisenser kan nå bestilles av medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2012. Alle aktive lisenser må bestilles gjennom klubben.


Jeg er født i 1990 eller senere

Jeg er født i 1989 eller tidligere

 

Har du tidligere løst aktiv lisens hos NCF for en annen klubb enn Sk Rye, så må du søke overgang til Sk Rye hos NCF etter prosedyren beskrevet nedenfor. Etter at overgangssøknaden er godkjent av NCF så kan du søke aktiv lisens.

Prosedyre ved overgang til ny klubb.

Fristen for å melde overgang fra en klubb til en annen er 31. mars. Etter denne datoen må det betales et gebyr på kr 1000.-. Se under nyheter på www.sykling.no for detaljert info.

Skjemaet for å melde overgang til ny klubb finnes på hjemmesiden til Norges sykkelforbund her. Skriv ut skjemaet fyll ut dine personalia og signér.

Ønsker du overgang fra Sk Rye til en annen klubb, må skjemaet først sendes til den nye klubben.

For at vi skal godkjenne en overgang må du ikke ha noe økonomisk utestående hos Sk Rye, i tillegg  gjelder NCF sine overgangsregler.

Ønsker du overgang fra din nåværende klubb til Sk Rye, sendes skjemaet til Sk Rye, husk å legge ved korrekt navn og adresse til den nye klubben så vi får videresendt overgangsskjemaet til din gamle klubb. Hvis du ikke fyller ut kontaktinformasjon vil vi sende skjemaet tilbake til deg.

For signering av overgangsskjemaet av Sk Rye sendes dette helst elektronisk til: post@skrye.no (Du må da skanne inn undertegnet skjema og sende det som vedlegg.)

Overgangsskjema kan også sendes som brev til adressen:
Sportsklubben Rye
Postboks 6750 St.olavs plass
0130 Oslo

Gruppe: 
Sykkel
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese