Du er her

Hva er vår ønskeliste til Oslo Kommune?

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Mandag 6. februar deltok Anna Lina Toverud og undertegnede på et møte med Utbyggingsprosjektet for hovedsykkelveinett i Oslo. De hadde invitert oss for å få innspill til hvilke behov vi som aktive syklister har. Dette var et møte med fokus på landeveissyklistene våre. 

 

 

Under møtet diskuterte vi hvilke utfordringer som er spesifikke for oss som landeveissyklister. Vi snakket om at holdningene til enkelte bilister kan være utfordrende og at aggresive trafikanter (både bilister og syklister) bør endre holdningene sine for å få et bedre samspill i trafikken. Her ønskes det innspill til positive kampanjer man kan benytte, heller enn påbud og en diskusjon som går på ytterpunktenes premisser. 

 

Vi diskuterte også noen konkrete prosjekter og hvilke områder som er viktige for oss. Her ble flere prosjekter nevnt: 

 

Maridalen
Her planlegges det å bygge en seperat gang- og sykkelsti for å skille de som trener og bilistene innover dalen. Vi har gitt signaler om at vi heller ønsker en utvidet vei (f.eks. ved en utvidet veiskulder som holdes ren) enn en seperat vei. Dette fordi våre grupper ikke hører hjemme sammen med andre myke trafikanter, men trenger mer plass med den farten vi holder. 

Sørkedalen
Her vurderes lignende alternativer som i Maridalen. 

 

Ellers fremmet vi behovet for effektive ruter ut fra Oslo til treningsområdene våre, det vil si til Sørkedalen/Persbråten skole, Gjelleråsen og Hvervenbukta (primært Gamle Mossevei). Vi snakket også om mulig samarbeid med Follo/Akershus Fylkeskommune for asfaltering fra Hvervenbukta og utover til Tusenfryd. 

 

Vi la også frem vårt behov for god asfaltkvalitet og dersom det er andre veier der behovet for asfaltering er stort vil vi gjerne ha tips om det. Behovet for fjerning av grus på våren og løv på høsten ble også fremmet. 

 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese

Kommentarer

Etter mitt sin er det meget dårlig veibelysning i Maridalen.  En ting er at en del pærer er ødelagt, men det virker også som om det er lite lys i lyktene som fungerer.

 

Mvh Bjørn Sigurd Johansen