Du er her

Rye deltar i dialog med Bymiljøetaten om sykkeltiltak i Maridalen

Helge Rege Gårdsvolls bilde

18. april skal jeg delta i et møte med Bymiljøetaten for å diskutere sykkeltiltak i Maridalen. De skriver i invitasjonen: "Planleggingsprosessen er nå kommet til utarbeiding av detaljplan og reguleringsplan. For å få et enda bedre sammenligningsgrunnlag utarbeides det nå analyser for to alternativer; utvidet skuler og bred gang- og sykkelvei. Dette materialet vil legges til grunn for den endelige beslutningen om hvilken løsning som videreføres i prosjektet. Analysematerialet vil bli presentert i møtet."

 

Vi ønsker her at det heller bygges utvidet skulder enn en bred gang- og sykkelvei. Vi forholder oss til gjeldende trafikkregler og Bjørn Eirik Stokkan i Tromsø CK har drøftet dette godt her: www.tcyk.no/index.php. Her sies det at "Sykkel kan også ferdes på gangsti, herunder gang/sykkelsti, men bare dersom gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for de gående." Vi vet at med den trafikken som er i Maridalen (og at rulleskiløpere er definert som gående) så vil vi ikke kunne ferdes på gang/sykkelsti her. 

 

Det som utvilsomt også er et poeng er hastigheten vi har når vi sykler på landeveissykler i Maridalen. Det jeg derfor ønsker å legge til i analysematerialet til Bymiljøetaten er dokumentasjon på dette. Jeg regner med det er flere i klubben som har GoPro eller lignedene hjelmkamera og jeg håper noen av dere kan kjøre et tempodrag fra Brekke til Hammeren og lage en video av dette, gjerne der hastigheten vises om dere har støtte for dette. Da kan vi vise tydelig at sykkeltiltak i Maridalen med det antall landeveissyklister som er der bare kan være en ting; utvidet veiskulder. 

 

 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese

Kommentarer

Helt enig.

 

Det finnes desverre meg bekjent mer eller mindre ingen gang- og sykkelveier i Norge som takler intervall-trening til Ryes landeveissyklister.  Dersom det på gangveien finnes bare ett eneste punkt der man må bremse bare litt, så kommer i praksis alle intervalldrag til å bli foretatt på hovedveien.

 

Mvh Bjørn Sigurd

 

PS. Pr i dag er det dårlig belysning i Maridalen.  Virker som om armaturen er gammel, eller pærene gamle/svake eller noe slikt.

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Hei

Vi har allerede meldt inn behovet for bedre belysning i Maridalen, samt ønske om asfaltering på gamle Maridalsvei forbi Sandermosen stasjon.

-Helge 

Erik Sandness bilde

Dersom det blir en gang og sykkelveg på 2 m i bredden vil nok til nød 20 % av maridalsfarerne benytte seg av denne. Resten vil fortsatt holde seg til bilvegen. Dermed vil flere titalls millioner kommunale kr være sølt bort til ingen nytte. Hvor ofte har ikke det skjedd i Norge med alt i fra gang og sykkelveger til motorveger? Egen vegskulder for syklistene er den eneste praktisk løsninga på stampa i biltrafikken i Maridalen. Og den skuldern må være minst dobbelt så breid som sykkelfeltet opp grønlandsleiret. Alt for lenge har den offisielle samferdselspolitikken vært at sykkelen bare er et leketøy og ikke et kjøretøy og dermed ikke noe å satse på for den, voksne arbeidsføre befolkninga i hverdagen.  Tusen takk Helge som legger inn et ord!