Du er her

Slik kjører vi rulle i Lille30

Carl Jacob Sommerfelts bilde

Vi har brukt litt tid på å dokumentere hvordan vi kjører rulle i laget vårt. Dette dokumentet er obligatorisk lesning for alle på laget, samt nye medlemmer eller folk fra andre Rye lag som ønsker å trene sammen med oss. Hensikten er å spare tid opplæring på trening, samt å øke sikkerheten i laget. Det er derfor viktig at alle kan innholdet godt. Les det gjerne omigjen noen ganger i løpet av sesongen. Kom også gjerne med innspill til innholdet. Alt kan forbedres :-).

 

For å lese det, gå til følgende link: http://www.sportsklubbenrye.no/sites/skrye.no/files/imce/medlem/20243/Kjedekj%C3%B8ring%20I%20Rye%20Lille30%20v2.pdf

 

Kapt'n Carl Jacob

Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese

Kommentarer

Kjell Helge Theodorsens bilde

Lille 35 ber om lov til å distribuere denne fantasiske oppskriften internt i eget lag. Er det OK?

Carl Jacob Sommerfelts bilde

Det er selvfølgelig OK. Si fra hvis dere vil lage en lagsspesifikk utgave om dere har andre signaler etc. så kan jeg sende over det opprinnelige word dokumentet.

Kjell Helge Theodorsens bilde

Dere har nok innøvd flere signaler enn vi har så jeg mener deres burde være til etterfølgelse. Men vi er ikke helt der ennå.

Jeg har mailadresse khtheodorsen@gmail.com.

 

Hans Skaris bilde

Dette var et veldig bra dokument !

Hans Skari (Kaptein Rye 15)