Du er her

Fylkesmannen foreslår restriksjoner på terrengsykling i Nord- og Østmarka

Helge Rege Gårdsvolls bilde

Mange har sikkert fått med seg at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i et nytt verneforslag ønsker forbud mot terrengsykling på blåmerkede stier i deler av Østmarka og Nordmarka. Sportsklubben Rye ble tidlig kjent med dette og ønsker å jobbe mot restriksjoner i marka. Vi har tidligere deltatt på dugnader sammen med NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsykling) for å sikre klopper som gir redusert slitasje i marka og vi støtter opp om NOTS Stivettregler som sikrer at syklister opptrer hensynsfullt i marka. 

Sykkelklubbene i sykkelkretsen og NOTS vil ha et møte denne uken der Rye selvsagt vil delta. Vi gjør felles front og vil sende inn høringssvar til verneplanen. 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese