Du er her

Billigste påmelding til DSSP 2014

Hei! Billigste påmelding til DSSP 2014 utløper om 3 dager.  (Koster 300,- mer fom 2. desember).  Påmelding i 36 timers puljen?

Brynjulf Spalders bilde

0755 her

Brynjulf

Morten Refstads bilde

Vent litt!!

Se denne artikkelen når det gjelder påmeldingsrutiner for Lagkonkurransen

http://www.styrkeproven.no/oppslag?a=21348

Jeg tolker det dit at vi ikke skal melde oss på individuelt, men får tilbud om en kollektiv påmelding pålydende kr 35.000,- da vi trolig er forhåndskvalifisert. Jeg oppdaget dette først i går.

Dersomvi, på tross av det som står i denne artikkelen, allikevel må melde oss på individuelt, er det budsjettert med en refusjon på kr 1315,- til de 30 som blir tatt ut. Det betyr vel at det ikke er krise for den enkelte å måtte betale 1400,- som er neste prissegment ved normal påmelding.

Vi kan ikke refundere allerede innbetalt kontigent til den enkelte av dere, i tillegg til felles påmelding.

Jeg synes informasjonen fra Styrkeprøven er mangelfull ved påmelding og usikker vedrørende hvordan rittet blir gjennomført. De av dere som allerede har meldt dere på, bør ta kontakt med arrangøren og påpeke misforståelsen.

Mvh Morten

Brynjulf Spalders bilde

Takk for informasjon Morten. jeg savner også litt informasjon fra Rye XP angående påmeldingsrutinene her så nært opptil første frist. Dette er informasjon som burde vært oss i hende for lenge siden.

Påpeke misforståelsen: Som i få kanselert påmeldingen og refundert beløpet ettersom vi ikke får refundert startavgift ved evt deltagelse i Rye XP??

Brynjulf

Morten Refstads bilde

Nå er den sånn at Ressursgruppen i XP hverken har en egen informasjonskanal til arrangøren av Styrkeprøven, eller er medarrangør som kan påvirke informasjonen. Vi er avhengig av å tolke den tidvis mangelfulle og uoversiktlige infomasjonen som blir gjort tilgjengelig, på lik linje som den enkelte av dere må gjøre når dere melder dere på. I de ritt det er rutiner for oss i XP som avviker fra det som fremgår av arrangørens egen informasjon, skal vi etter beste evne formidle det så tidlig vi kan.

Jeg er usikker på når nye rutinene vedrørende påmelding til lagkonkurransen ble lagt ut, men jeg så det først i går.

Misforståelse er i denne sammenheng et diplomatisk uttrykk for å si at informasjonen underveis i påmeldingssekvensen eller forøvrig åpenbart ikke var god nok til å forhindre dere i å melde dere på feil, og dersom det stemmer at Rye XP ska betale kr 35.000,- i felles påmelding, så kan det være en ide i gjøre et forsøk på refusjon, ja!

Mvh Morten

Brynjulf Spalders bilde

Har fått dette svaret fra Ingar og det ser ut til at laget kun skal betale for de som ikke allerede er påmeldt individuelt.

Det er korrekt at påmelding til Lagkonkurransene er lagt om for 2014.

Informasjon om dette framgår på hjemmesida og er sendt klubbene ved deres agenter(fra 2013).

Det er imidlertid fortsatt sånn at ryttere kun skal betale en startkontingent for å kunne delta i Styrkeprøven, enten det gjelder lag eller individuelt. Hvor du har opplysningene om at vi IKKE refunderer eller godskriver for ryttere som allerede er påmeldt individuelt, skjønner ikke vi. Mer enn 2.000 ryttere har benyttet seg av åpningstilbudet for påmelding/betaling til Styrkeprøven 2014 fram til og med 1.desember. Vi antar at mange ryttere som er påmeldt individuelt senere kan bli flyttet til Lagkonkurransepuljer. I den forbindelse vil laget/klubben med tildelt agentkode etter at det er betalt for 30 startplasser, kunne flytte ryttere inn og ut av lagkonkurransepulja fram til 15. juni som er fristen for endelig laguttak. Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at Laget /klubben har gjort opp for hele pulja. Hvilke ryttere som «tas ut» vil ikke vi som arrangør ha noe med. Det eneste vi krever er at samtlige ryttere på laget (som foregående år) løser helårslisens gjennom klubb tilknyttet NCF.

Du må derfor forholde deg til klubboppmann/agenten som får ansvaret for Laguttaket.

Om 10 ryttere er individuelt påmeldt før laget ordner sin bekreftelse/betaling før 15. desember, vil vi som arrangør flytte rytterne inn i startpulja og klubben/laget gjør opp for de øvrige 20 ryttere og får deretter tilsendt agentkoden som skal benyttes for påmelding av de resterende 20 og evt. senere laguttak.

Vi har som sagt redegjort for klubbene/lagene bakgrunnen for våre endringer og nye muligheter(forbedringer) som følger av det nye tilrettelagte systemet for på beste måte å ivareta klubbenes/lagenes interesser.

Til orientering har noen lag benyttet åpningstilbudet til å gjøre opp for 30 startplasser i Lagkonkurransen.

Startrekkefølgen på lagene vil bli avgjort når vi vet hvilke klubber/lag som stiller og med hvilke ambisjoner. Dette blir gjort for på en bedre måte å ivareta sikkerheten til rytterne med å redusere antallet forbisyklinger.

Det er således intet grunnlag for å «trekke» påmeldingen din med henvisning til endringer i Styrkeprøvens påmeldingsrutiner for 2014.

Ingar W

Brynjulf

Kenneth Antonsens bilde

Da gjelder det jo bare for den som er ansvarlig hos oss, å holde tungen rett i munnen.  Så er dette løst.


Kenneth


 

Christer Andreas Braathens bilde

Hvis man har kjøpt - noe som er beklagelig - burde det være mulig å selge den ganske greit igjen etter at prisene øker, kanskje til og med med fortjeneste! Nesten en god business ide: Hvis du handler nok billetter nå, kan du potensielt tjene penger til en ny sykkel ;)

Kenneth Antonsens bilde

Hei,


Min erfaring med styrkeprøven ved:  Ingar og Pål er 100% positiv.  Fikk refundert en slik kostnad fra disse tidligere.  


Vi bør vel sende en mail, jeg er allerede påmeldt for  min del. Penger spart tross alt.


Jeg kan godt ta kontakt med ovennevnte på våre vegne og høre hva som gjelder.


Fikk  med meg at Kristoffer S, Johan H, Rune H, Cato, Magne allerede har kjøpt.


Andre?


Kenneth

Brynjulf Spalders bilde

Hei,

 

Jeg har kjøpt. Og har tatt kontakt med dine overnevnte. Har ikke mottatt svar.

 

Brynjulf

Hvis du skal sende en epost, Kenneth, så kan du gjerne nevne at jeg også er interessert i å melde meg av og få refundert påmeldingsavgiften. 

Johan Haugseth

Brynjulf Spalders bilde

En liten ting bare, er og for de som ikke kvalifiserer til Expressen og alikvel ønsker å sykle DSSP, de vil da måtte kjøpe startavgift for absolutt høyeste pris. Tror derfor det er bra om enkelte besitter en idividuell påmelding som kan selges til kostpris. Evt benyttes uendret.

Brynjulf

Bra poeng.

Kenneth Antonsens bilde

Hei.


Slik jeg forstår må vi uansett betale for de 30 startende uavhengig av hvem de er. Videre påpekes det også at det står oss fritt til å flytte ryttere.


Gitt at vi da allerede har betalt inn for X antall ryttere kan vi vel bare høre om dette ikke kan inngå som en delbetaling?  - det er jo bare å spørre og foreslå løsning tilsier min erfaring.


Hvem er ansvarlig for å melde oss på?


Kan vedkommende kontakte meg ( send meg en melding her) , så kan vi godt snakke sammen nærmere om det er behov.


Jeg tror kanskje ikke det å forsøke å selge denne er veldig lett :)


 


Kenneth