Du er her

Rye 16 - Ny Facebook gruppe

Ottar Henangers bilde
Forum: 

Det er nå opprettet en egen Facebook gruppe for Rye 16/17.

Gruppen er beregnet for oss som sykler på Rye 16 og Rye 17. Hensikten med gruppen er å tilrettelegge for uformell, sosial kommunikasjon mellom medlemmer av Rye 16/17 og være en effektiv kommunikasjonskanal for å spre viktig informasjon mellom medlemmer av Rye 16/17.

Gruppen er tilgjengelig via følgende link: 

https://www.facebook.com/groups/skrye1617/ 

For å få tilgang til gruppen må man være medlem eller meldt sin interesse for å delta sammen med Rye 16/17 i 2014.

For å melde seg inn i Rye 16 eller Rye 17, send en mail til undertegnede (ottar@henanger.net).

MERK!

All offentlig informasjon rettet til alle på laget vil bli publisert først og fremst via Rye 16 og Rye 17 sine sider på hjemmesiden til SK Rye (skrye.no). Aktivitetskalenderen på skrye.no vil være oppdatert med alle aktiviteter som foregår på lagene. Facebook siden er først og fremst ett suplement til skrye.no for de som har Facebook konto.