Du er her

Dugnad og Tyrifjorden Rundt (eng. Volunteer and Tyrifjorden Rundt)

Ottar Henangers bilde
Forum: 

For å sykle med Rye 16/17 på ritt (Randsfjorden Rundt, Mjøsa Rundt, Styrkeprøven) må man delta på dugnad på Nordmarka Rundt (18. mai) eller Tyrifjorden Rundt (15. juni).

Rye 16 planlegger å sykle Tyrifjorden Rundt som satnings-ritt, mens Rye 17 kommer ikke til å stille som eget lag. Det er fullt mulig for Rye 17 deltakere å bli med Rye 16 på Tyrifjorden Rundt så lenge man er klar over at rittet blir kjørt med Rye 16 konkurransefart og opplegg.

Det betyr at de som planlegger ...å stille med Rye 16/17 på Tyrifjorden Rundt eller sykle Tyrifjorden Rundt på "egenhånd" må sørge for at dugnaden blir unnagjort ifbm. Nordmarka Rundt (18. mai).

Informasjon om dugnadsposter på Nordmarka Rundt vil bli kommunisert i løpet av helga via e-post. Send melding til undertegnede dersom du ikke allerede har registrert deg på Rye 16/17 mail-liste.

Påmeldingsavgiften for Tyrifjorden Rundt øker 15. mars så dersom dere planlegger å sykle rittet bør dere melde dere på allerede i dag (les "vilkårene under").

Informasjon om dugnadsposter vil bli kommunisert via e-post i løpet av helga.

------------ English ----------------------

In order to participate with Rye 16/17 on races (Randsfjorden Rundt, Mjøsa Rundt, Styrkeprøven) one must also participate as volunteer on Nordmarka Rundt (18th May) or Tyrifjorden Rundt (15th June).

Rye 16 plan to participate on Tyrifjorden Rundt, while Rye 17 will not attend as a team. It is possible for Rye 17 riders to join Rye 16 on Tyrifjorden rundt as long as one understand that the race will be according to Rye 16 competition speed.

In order to participate on Tyrifjorden Rundt, either together with Rye 16 or private, you must have participated as volunteer on Nordmarka Rundt (18th May).

The registration fee for Tyrifjorden Rundt increases from 15th March, so if you plan to attend the race you should enlist already today.

Information about what to do as volunteer will be communicated later this weeked by email.