Du er her

Si i fra om dårlige sykkelveier!

Erik Øystein Johansens bilde

For tiden er det mange midlertidige omlegginger av sykkelveiene i Oslo med mer eller mindre heldig utfall. Mandag morgen hadde Entrepenøren valgt å legge sykkelveien på Skøyen sjøside tvers igjennom et busskur. Ikke optimalt spør du meg. Jeg tok et bilde og sendte det inn til Aftenposten. De tok tak i saken umiddelbart, kontaktet Statens vegvesen og fikk satt fokus, se her. Nå er det bare å vente og se når en bedre løsning kommer på plass.

Derfor oppfordrer jeg alle Rye-syklister melde fra om saker i sykkelveinettet som ikke er holdbart. Vi har en stemme og bruker vi den, så blir vi hørt. Bruk media!

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese