Du er her

Mekkekurs hos Oslo Sportslager

Oslo Sportslager har holdt mekkekurs for barne- og ungdomsgruppa i SK Rye.Kurset var veldig bra. Det var ca 20 deltakere som ble inndelt i tre grupper. Det var både foreldre og de eldre ungdommene. På kurset fikk alle en innføring både justering av gir og fiksing av bremser. Det ble en nøye gjennomgang av justering av gir fram og bak. Bytte av girwire. Bytte av bremsklosser, justering av bremser og lufting av bremser, samt bytte av kjede. Mange gode tips som gjør at man blir mer selvhjulpne fremover.

Etter kurset fikk vi fikk kjøpt ekstra deler, og alle fikk sykkellue.

Takk til Oslo Sportslager for at dere stilte opp.

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese