Du er her

Mallorca 2015

Anders Åsbergs bilde

Ekspressen har kjernetid på Mallorca uke 13. For at vi skal kunne planlegge treningsopplegg og for at gi en oversikt over hvem som er på Mallorca til hvilke tider er det fint om alle som skal ned fyller ut dette SKJEMAET. (Husk å veldge "Ekspressen" som klasse!)

/Anders