Du er her

Oppgradering av nettsiden

Ståle Bergs bilde

Etter litt arbeide har vi i dag oppgradert nettsiden til ny versjon av CMS vertøyet Drupal.

Det er i denne forbindelse gjort noen få endringer, som forhåpentligvis gjør det enklere for de som på vegne av de ulike gruppeen skal publisere nyheter.

Etterhvert vil det komme et komplett redesign, men inntil videre vi håper at denne oppgraderingen er mere tilpasset mobile enheter.

Dersom dere oppdager feil/mangler/forslag ti forbedringer, har det vært fint om dere kan rapportere dette til support@rittresultater.no

Relaterte artikler: 
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen