Du er her

Ny materialforvalter i SK Rye

Anita Bakk Henriksens bilde

Vår alltid blide og positive nestor i klubben, Tor Myrseth, fratrer som materialforvalter i klubben, men fortvil ikke. En ny nestor overtar, nemlig Per Langseth.

Hva skulle man gjort i klubben uten disse «arbeidsmaskinene».

Som kjent har lageret vært plassert i Økern senteret i flere år nå. Dette senteret skal bygges om men vi har stadig fått utsatt leieperioden, derfor er vi der fortsatt!

I og med at vi når har ny materialforvalter på plass er det tid for å gå ut i markedet for å forsøke å få nye lokaler på nyåret. Lokaliseringen bør være sentralt, innkjøring er viktig grunnet våre tilhengere. Arealkravet er avhengig av utforming, men antydes til 60-70 kvm.

Vi ser for oss at vi bør ha dette på plass fra 1 april 2016 slik at vi kan benytte  tiden frem til leieperioden går ut, 30.6 16, til å flytte over i det nye arealet.

Klubben har mange medlemmer som sitter på et enormt kontaktnett, derfor oppfordres det til å finne det nye lokalet gjennom nettverket til alle våre medlemmer.

Takk til Tor for arbeidet som er nedlagt også i denne oppgaven for klubben.

Kontakt Per Langseth, per.langseth@skrye.no, hvis du har forslag tanker, løsninger for å få dette på plass for klubben.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen

Kommentarer

Ståle Bergs bilde

Kjenner jeg Per rett, blir det nå et nytt regime på lageret.

De ulike gruppene må vel forvente at en får tildelt en bestemt plass på lagret, og denne må en holde seg til....