Du er her

Minneord, Lars Åge Hjelseth

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Lars Åge Hjelseth, 1950-2016

Lars Åge døde brått, 66 år gammel, 14. april 2016 etter det han likte så godt, en sykkeltur med en venn fra Sportsklubben Rye. Det var et stort sjokk for oss alle.

Lars Åge ble medlem i Sportsklubben Rye i OL-året 1994. Fra første stund viste Lars Åge seg som en ivrig og god organisator, både under Ryes arrangementer og rittet fra Trondheim til Oslo. Med myndig røst ledet han i flere år mange klubbmedlemmer til hovedstaden på 17-timerslaget. Lars Åges naturlige autoritet, samt klare og sikre formuleringer om sykkel- og treningsfaglige spørsmål, gjorde i flere år laget til Ryes viktigste rekrutteringskanal.  

Vi som har hatt gleden av å sykle med Lars Åge vet dessuten at han var kunnskapsrik.  

Den faglige bakgrunnen og den langvarige lærergjerningen som assisterende rektor på Ruseløkka skole gjorde at han sjelden lot anledningen gå fra seg til å beskrive interessante naturlige fenomener når laget var på langtur. Kornsorter, bergarter og planter ble lett forklart i høy puls. Hvor mye vi husker vet vi ikke, men pedagogen var alltid klar til undervisning. Han hadde dessuten en fantastisk fortellerevne, og kom med de beste historiene til enhver anledning, om det var anekdoter eller vitser.

Med dugnadsinnsatsen som ballast ledet han klubben fra 2005 til 2013. Om det var Lars Åges fortjeneste skal være usagt, men medlemsutviklingen i hans tid som leder var formidabel.

På få år ble medlemsmassen tredoblet. Dette ga store utfordringer for driften av en klubb som baserer seg på frivillig innsats uten noen ansatt administrasjon.

Lars Åge tok utfordringene, og organiserte og delegerte ansvar til de forskjellige gruppene. Alle grupper fikk sin oppmerksomhet, særlig aktiviteten i barn og ungdom fikk en solid støtte fra klubbens hovedstyre generelt, og fra Lars Åge spesielt.

I 2013 ble han svært fortjent utnevnt til æresmedlem i klubben.

I de senere årene har arrangementene til klubben også vokst kraftig. Det var inspirerende for klubbens medlemmer å delta i egne arrangementer der klubbens leder regelmessig markerte seg som en av flere funksjonærer.

I Lars Åges inkluderende personlighet lå det en kjerne av solidaritet, empati og hjelpsomhet. Han møtte verden med trygg vennlighet. På sykkellagene han ledet fra Trondheim skulle flest mulig være med til mål. Falt en av, kjørte han gjerne selv rytteren opp igjen.

Mange husker Lars Åge som en inkluderende personlighet som tok godt vare på de han møtte. Han engasjerte seg for at Sportsklubben Rye skal være en åpen og varm klubb med stor bredde. Han ville skape gode forbilder som motiverte oss alle til aktivitet. Han oppfordret løpegruppen til å tilby arrangementer for de som ellers kanskje ikke ville våget å sette startnummer på brystet. Han ønsket at klubben kunne være med å bryte ned skiller i byen og være en klubb for mer enn bare elitemosjonisten. Lars Åge huskes også som en fremragende kokk, som gjerne inviterte styret hjem til seg og bød på nydelig mat. Man følte seg alltid velkommen i hans selskap og han hadde en egen evne til å se deg når man pratet. Han var opptatt av folk rundt og viste at den viktigste ressursen klubben har er motiverte medlemmer.

En hedersmann har gått bort og vi skal videreføre arven. Vi har alle et ansvar for å dra folk med, inkludere og hjelpe nye mosjonister i gang. Å støtte noen i den første treningsturen er en liten innsats som kan ha enormt stor betydning for den som blir med. Å få noen til å komme tilbake betyr å bry seg, å se folkene rundt seg. Den jobben blir vi aldri ferdig med. Jeg håper vi kan ha Lars Åges idealer i bakhodet og fortsette å bygge Oslos største treningsfelleskap.

For oss alle har Lars Åge vært en samlende leder og mentor. Med sin raushet og omgjengelige personlighet skapte han trygghet og inspirerte til felleskap hvor alle var velkommen. Hans bortgang er et stort tap for alle som kjente vår kjære venn.

Våre tanker går til hans kjære Hilde og sønnene Martin og Eirik med familier.

Gunnar Bøhmer, Tor Myrseth, Thomas Svane Jacobsen, Martin Henrik Andresen,
Gunnar A. Gulliksen, leder SK Rye

Rye senior minnes Lars Åge slik:

Lars Åge vil etterlate seg et stort tomrom og savn. Han var så mye for oss og alle i Rye. Han var sosial og inkluderende og tok ekstremt godt vare på alle syklistene i klubben, spesielt de som var nye slik at de raskt ble en del av fellesskapet.
 
Lars Åge var primus motor i forhold tll sikker og god rullekjøring. I løpet av hans tid som kaptein på 17-t-laget ble det satt en "gullstandard" for dette, som ryttere tok med seg videre. Han mente at den evnen vi burde tilstrebe når vi var i rulle handlet om en slags musikalitet, å se seg selv som en som spilte et instrument som del av et orkester.
 
Lars Åge gikk alltid foran som et godt eksempel for andre i forhold til kontinuerlig fokus på sikkerhet.
 
Lars Åge var ikke en som bare hadde fokus på selve syklingen, han var særdeles observant i forhold til omgivelsene underveis. Han knyttet ofte historier til hva vi så underveis på turene, det være seg av naturvitenskapelig eller historisk karakter. På den måten ble sykkelturene mer interessante, vi fikk både syklet og lært noe nytt på en gang.
 
For Ryes seniorgruppe innebar turene med Lars Åge en reise i opplevelse og kameratskap. Han hadde mye humor og de treffende kommentarene var mange.  

Det er tomt på årets Mallorca-tur uten Lars Åge.
 
Ryes seniorgruppe: Håkon, Jan-Erik, Odd Oscar, Hans, Torstein, Øystein, Liv Jorunn

Les også Lars Åges underholdende og morsomme reisebrev fra turen Flandern rundt, det ligger her.

Fra Ronde van Vlaanderen.
 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen