Du er her

Div info Rye 15

Stein Bjerkeset 2s bilde
Forum: 

På dagens Oslo-samling fikk de oppmøte rytterne følgende Rye 15-info:

P.t. er vi 44 T-O ryttere i gruppen vår. For at vi skal stille med 2 lag i T-O, bør vi være ca 60 ryttere. M.a.o. et stykke i fra dette p.t. 30 skal sykle på Rye 15-1, helst minimum 25 på Rye 15-2 - unasett minimum 20 for at vi skal stille på startstreken. Og må man i regnestykket ta høyde for at noen ryttere inn til T-O blir syke, skadet eller trekker seg av andre grunner. Erfaringsmessig kommer det inn nye ryttere siste uken av april/første uken av mai. Innen en uke etter Enebakk Rundt vil ressursgruppa finne ut av om det er grunnlag for å satse videre på et Rye 15-2. Er det ikke det, vil vi komme med andre tilbud til våre ryttere som blir direkte berørt.

Kapteinsteamet på Rye 15-1 har jo vært spikret siden i høst: Stian og Sjur. Rye 15-2 er kapteinsteamet nå usikkert. Men kaptein på Rye 15-2 på ER er nesten i boks.

Svært stor andel av Rye 15-gruppen er giret på å kvalifisere seg til Rye 15-1 på T-O. Hele 16 av de 19 oppmøtte rytterne i dag vil satse mot Rye 15-1.

Nordmarka Rundt: Her skal kun Rye 15-1 sykle. De som ikke sykler der, skal jobbe dugnad i NR. De som jobber denne dugnaden, slipper å jobbe dugnad på Oslo Triathlon + Øyeren Rundt i august. Denne dugnadshelga skal de som sykler NR på Rye 15-1 jobbe dugnad. Vedr. ritt-påmelding til NR samt dugnadsjobbing til NR kommer vi tilbake til rett etter ER.

Følgemannskap: Vi mangler både biler og følgemannskap til NR, RR, TR og T-O. Alle rytterne skal bidra med mannskap her. Så her er det bare å melde inn mannskap og event. biler til Svein-Erik. 

Stein B