Du er her

Rittstrategi Rye1 - Nordmarka Rundt 2016

Jan Gamres bilde
Forum: 

BRODERHOOD OF THE TWELVE

Nordmarka Rundt er langt og krevende med den tøffeste høydeprofilen av samtlige ritt vi kjører. Det gjør at vi må kjøre JEVNT. Traseen har mange partier som inviterer til høy fart og moro, derfor er det viktig å bruke hodet. Vi skal stjele fart, JA.. men det må gjøres KONTROLLERT. Rykk og napp sykling vil drepe mange bein innen vi når Grua. På Grua er det nemlig enda over en time til mål selv med høy fart (48 km til Årvoll). Så vi MÅ ha krefter igjen i laget.. 

Ut fra start ligger vi bak 15 timer'n med våre tapre 12 mann, -  Evnt forbikjøring besluttes av kapteinene.

 

Småtassene tar særlig ansvar oppover (alt som er mer enn en liten kul), tjukkasene tar ansvar for bakker nedover over 55km/t, HJELP HVERANDRE å si «du er sist» så snart det er aktuelt å kjøre Hobbit-rulle/tjukkas-rulle.

 

Det blir flaskebytte med påfyll av litt gel på toppen av Jevnaker bakken. Dette bør gå på rundt 1 minutt - bare tid til å bytte flasker og få med Gel på baklomma. Men vi gir mulighet for pissing hvis noen MÅ pisse her.

 

Ved Grua roer vi noen få sekunder mens vi triller og henter pust. Så rulles tjukkasene fram for å ta oss nedover. På flatene utvider vi til full rulle. Når det går nedover igjen overtar tjukkasene. 

 

Det er sannsynlig at vi plukker med oss noen ryttere underveis og de som er sterke skal bidra i rulla fra vi er kommet ned på Harestua, IKKE FØR. Vi må sikre jevn kjøring ned fra Grua. Fra Harestua kjøres så stor rulle som mulig. Hent deg inn på halen noen minutter når du trenger det, - det er ikke tjenlig å senke farten til laget dersom du ikke kommer rundt i front.

 

Opp Gjelleråsen overtar Hobbit-rulla. Fra toppen er det full rulle inn til Årvoll.

 

Vi sikter oss ned mot 4 timer dersom forholdene er gode. Aller morsomst ville det være å komme før 15 timer’n :)

Noen tidsestimater....  NB: Dette er kun estimater for en tid ned mot 4 timer, vi kjører først og fremst med VÅRE FORUTSETNINGER, og vi fokuserer på oppgavene.

 

Oppmøte kl 07:15 ved skoleporten. Oppstilling i skolegården kl 07:50 bak Rye 15.

start kl 07:57

 

Estimat

 

Sollihøgda            57 

Klekken toppen 1.55

Grua                  2.52

Årvoll                 4.00