Du er her

Valgkomité i SK Rye

Inger Heiberg Woxholtts bilde

SK Rye skal i følge vedtektene ha en valgkomité bestående av én leder, to medlemmer og en vara, gruppen konstituerer seg selv.

Følgende har sagt ja til å sitte i valgkomiteen:
Roger Hauglid (sykkel)
Frank Thommesen (triatlon)
Knut Bergmann (barn og ungdom)
Martin Henrik Andresen (løp/ski)

 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen