Du er her

- Vi må finne dedikerte ressurspersoner, og bygge samhold i lagene

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Tirsdag 11. oktober ble det avholdt ressursgruppemøtet i Sportsklubben Rye. Rye har de siste par årene hatt en nedgang i medlemstallet, og denne kvelden var satt av til å tenke litt på hva vi kan gjøre for å snu denne trenden.


Arild Salte pekte på at vi faktisk har en god del innmeldinger, og at nedgangen i medlemstall derfor skyldes overraskende mange utmeldinger (eller at medlemmer lar være å betale kontingenten av ulike årsaker, og derfor blir strøket fra medlemsregisteret), vi må derfor også å se på hva vi kan gjøre for å få eksisterende medlemmer til å ville bli i klubben.

Det ble dannet grupper, og hver gruppe presenterte etter en tids arbeid sine konkrete forslag. Det kom en rekke gode forslag, og vi vil bruke disse punktene til videre arbeid, både i hovedstyret og i de ulike gruppene.

Blant forslagene som kom ble det snakket om vervekampanjer, student- og familierabatt på kontingenten, flere rekrutteringskvelder, fadderordninger, bedre synlighet både på arrangementer og tydeligere beskrivelser av treningstilbudene med kontaktpersoner på nett.

For å se på nedgangen i medlemsmassen må vi også se på hva som fungerer, hvilke grupper blir større, og hvorfor? Mange av de små gruppene i Barne- og ungdomsgruppa fungerer veldig godt. Samholdet er bra, dugnadsviljen stor og det sosiale er viktig.

Jeg snakket med Anders Åsberg, en av de sentrale ressurspersonene i XP.

Hva er det som gjør at så mange vil sykle med Expressen, og at lagånden er så god?

- Det er selvsagt presitisjen, at vi er raske, og vi opplever at en del syklister vil satse for fullt og sykle med oss ett år, men så slutter de igjen etter Styrkeprøven. Men blant de som blir, er samholdet godt, og det sosiale er viktig. Lagånden er viktig for oss. Flere andre lag har nok sterkere syklister individuelt, med de vektlegger ikke samholdet like mye som oss, så alle vet at de som ikke henger med, blir frakjørt. Hos oss er det viktig å få med så mange som mulig.

Er denne erfaringen noe vi kan bruke i andre grupper i Rye?

-Det gjelder nok å finne dedikerte ressurspersoner, og bygge samhold i lagene. Og det skjer ikke på landeveien i april og mai, det må skje innendørs i løpet av vinteren og vedlikeholdes utover høsten. Derfor er det viktig å begynne arbeidet i de ulike lagene allerede nå, i god tid før jul, og gjerne møtes til faste spinningtimer er annen treningsaktivitet ukentlig.

Vi er vel den eneste klubben som både tilbyr trening mot Trondheim-Oslo, terrengsykling, løp, ski og triatlon, vi har en allsidighet i treningstilbudet som vi håper flere vil oppdage.
Nå blir det vår jobb å synliggjøre denne allsidigheten for nye medlemmer, og skape gode, sosiale treningsfellesskap for de medlemmene vi allerede har.
 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen